Categorii

Noul Testament În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaş loc. (Faptele Apostolilor 2:1) Deodată a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic, şi a umplut toată...

Noul Testament (Mat 15:36) A luat cele șapte pâini și peștișorii și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului. (Mat 26:27) Apoi...

Noul Testament (Mat 12:20) Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruiască judecata. (Mat 16:18) Și Eu îți spun: tu...

Noul Testament (Mat 3:2) El zicea: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape.” (Mat 4:17) De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască și să zică: „Pocăiți-vă , căci Împărăția cerurilor este aproape.” (Mat 4:23)...

(Gen 1:27) Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. (Gen 2:18) Domnul Dumnezeu a zis: „Nu...

Noul Testament (Mat 5:44) Dar Eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și...

Noul Testament Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! (Matei 5:8) Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca...

Noul Testament Ea va naşte un Fiu, şi -i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.“ (Matei 1:21) Veţi fi urîţi de...

Noul Testament Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s’o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. (Matei 5:28) Şi iată...

Noul Testament După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, pînă ce a venit şi s’a...

Noul Testament Şi Neamurile vor nădăjdui în Numele Lui. (Matei 12:21) Şi dacă daţi cu împrumut acelora dela cari nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii...

Noul Testament Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! (Matei 5:3) Ferice de ceice plîng, căci ei vor fi mîngîiaţi! (Matei 5:4) Ferice de cei...

(Exod 23:5) Dacă vezi măgarul vrăjmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajuți să ia povara de pe măgar. (Prov 24:17) Nu te...

Noul Testament Şi din ceruri s’a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.“ (Matei 3:17) Dar Eu vă spun: Iubiți pe...

Noul Testament Fariseii au venit deodată, şi au început o ceartă de vorbe cu Isus; şi, ca să -L pună la încercare, I-au cerut un semn din cer. (Marcu 8:11)...

Noul Testament Cînd au văzut ei steaua, n’au mai putut de bucurie. (Matei 2:10) Bucurați-vă şi veseliţi-vă, pentrucă răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe...

De aceea mi -e scîrbă de mine şi mă pocăiesc în ţărînă şi cenuşă.“ (Iov 42:6) El zicea: ,,Pocăiți-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.“ (Matei 3:2) Faceţi dar roade vrednice...