Versete din Biblie despre Cincizecime

Noul Testament În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaş loc. (Faptele Apostolilor 2:1) Deodată a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. (Faptele Apostolilor 2:2) Nişte limbi ca de foc au fost văzute...

Versete despre dragoste din Biblie

Noul Testament (Mat 5:47) Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? (Mat 24:12) Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci. (Lc 11:42) Dar vai...

Versete de mulțumire din Biblie

Noul Testament (Mat 15:36) A luat cele șapte pâini și peștișorii și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului. (Mat 26:27) Apoi a luat un pahar și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat,...

Versete de biruință din Biblie

Noul Testament (Mat 12:20) Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruiască judecata. (Mat 16:18) Și Eu îți spun: tu ești Petru , și pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o...

Versete despre Împărăția lui Dumnezeu

Noul Testament (Mat 3:2) El zicea: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape.” (Mat 4:17) De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască și să zică: „Pocăiți-vă , căci Împărăția cerurilor este aproape.” (Mat 4:23) Isus străbătea toată...