Versete din Biblie despre bucurie

Noul Testament Cînd au văzut ei steaua, n’au mai putut de bucurie. (Matei 2:10) Bucurați-vă şi veseliţi-vă, pentrucă răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, cari au fost înainte de voi. (Matei 5:12) sămânța căzută în locuri...