Versete despre dragoste din Biblie

Noul Testament (Mat 5:47) Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? (Mat 24:12) Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci. (Lc 11:42) Dar vai...

Versete Biblice despre dragostea lui Dumnezeu

Noul Testament Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvîntaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celorce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru ceice vă asupresc şi vă prigonesc, (Matei 5:44) Dar Eu vă spun vouă, cari Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi...