Versete din Biblie despre mama și tata

Noul Testament Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi înainte ca să locuiască ei împreună, ea s’a aflat însărcinată dela Duhul Sfînt. (Matei 1:18) Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s’au...

Versete Biblice despre părinți

Noul Testament Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi înainte ca să locuiască ei împreună, ea s’a aflat însărcinată dela Duhul Sfînt. (Matei 1:18) Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s’au...

Versete Biblice despre copii

Noul Testament ,,Un ţipăt s’a auzit în Rama, plîngere, şi bocet mult: Rahela îşi jălea copiii, şi nu voia să fie mîngîiată, pentrucă nu mai erau.“ (Matei 2:18) Deci, dacă voi, cari sînteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cît mai mult...

Versete din Biblie despre familie

Noul Testament Şi i -a zis: ,Ieşi din ţara ta şi din familia ta, şi du-te în ţara, pe care ţi -o voi arăta.“ (Faptele Apostolilor 7:3) Apoi Iosif a trimes să cheme pe tatăl său Iacov şi pe toată familia lui, şaptezeci şi cinci de suflete. (Faptele Apostolilor...