Versete Biblice despre fericire

Noul Testament Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! (Matei 5:3) Ferice de ceice plîng, căci ei vor fi mîngîiaţi! (Matei 5:4) Ferice de cei blînzi, căci ei vor moşteni pământul! (Matei 5:5) Ferice de cei flămînzi şi însetaţi după...