Versete din Biblie despre frica de Domnul

Noul Testament Şi iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viaţă sfîntă, şi era cu frica lui Dumnezeu. El aştepta mîngîierea lui Israel, şi Duhul Sfînt era peste el. (Luca 2:25) Biserica se bucura de pace în toată Iudea, Galilea şi Samaria, se...