Versete din Biblie despre inimă

Noul Testament Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! (Matei 5:8) Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s’o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. (Matei 5:28) Pentrucă unde este comoara voastră, acolo va fi şi...