Versete despre iubirea vrăjmașilor din Biblie

(Exod 23:5) Dacă vezi măgarul vrăjmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajuți să ia povara de pe măgar. (Prov 24:17) Nu te bucura de căderea vrăjmașului tăuși să nu ți se veselească inima când se poticnește el, (Prov 25:21) Dacă este...

Versete din Biblie despre iubire

Noul Testament Şi din ceruri s’a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.“ (Matei 3:17) Dar Eu vă spun: Iubiți pe vrăjmaşii voştri, binecuvîntaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celorce vă urăsc, şi...