Versete Biblice despre mântuire

Noul Testament Ea va naşte un Fiu, şi -i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.“ (Matei 1:21) Veţi fi urîţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda pînă la sfîrşit, va fi mântuit. (Matei 10:22) Fiindcă Fiul...