Versete din Biblie despre speranță (nădejde)

Noul Testament Şi Neamurile vor nădăjdui în Numele Lui. (Matei 12:21) Şi dacă daţi cu împrumut acelora dela cari nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să ia înapoi întocmai. Voi însă, iubiţi pe vrăjmaşii...