Versete Biblice despre pocăință

De aceea mi -e scîrbă de mine şi mă pocăiesc în ţărînă şi cenuşă.“ (Iov 42:6) El zicea: ,,Pocăiți-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.“ (Matei 3:2) Faceţi dar roade vrednice de pocăința voastră. (Matei 3:8) Cît despre mine, eu vă botez cu apă, spre...