Versete din Biblie despre îndelungă răbdare

Noul Testament Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mîndrie, (1 Corinteni 13:4) prin curăţie, prin înţelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfînt, printr -o...

Versete Biblice despre răbdare

Noul Testament Sămînţa, care a căzut pe pămînt bun, sînt aceia cari, după ce au auzit Cuvîntul, îl ţin într’o inimă bună şi curată, şi fac roadă în răbdare. (Luca 8:15) Prin răbdarea voastră, vă veţi cîştiga sufletele voastre. (Luca 21:19) Ba mai mult, ne...