Versete Biblice despre smerenie

Noul Testament Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi dela Mine, căci Eu sînt blînd şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. (Matei 11:29) Oricine se va înălţa, va fi smerit; şi oricine se va smeri, va fi înălţat. (Matei 23:12) pentrucă a...