Versete din Biblie despre Cincizecime

Noul Testament În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaş loc. (Faptele Apostolilor 2:1) Deodată a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. (Faptele Apostolilor 2:2) Nişte limbi ca de foc au fost văzute...

Versete din Biblie despre asuprire

Noul Testament A văzut pe unul din ei suferind nedreptate; i -a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit, şi a omorît pe Egiptean. (Faptele Apostolilor 7:24) Vechiul Testament Dacă vei asupri pe fetele mele, şi dacă vei mai lua şi alte neveste afară de fetele mele, ia...

Versete din Biblie despre argint

Noul Testament Să nu luaţi nici aur, nici argint, nici aramă în brîele voastre, (Matei 10:9) Sau care femeie, dacă are zece lei (Greceşte: drahme.) de argint, şi pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa, şi nu caută cu băgare de seamă pînă cînd îl...

Versete din Biblie despre apus

Noul Testament Dar vă spun că vor veni mulţi dela răsărit şi dela apus, şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor. (Matei 8:11) Căci, cum iese fulgerul dela răsărit şi se vede pînă la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului. (Matei 24:27) El...

Versete din Biblie despre amuțire

Să amuţească buzele mincinoase, cari vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie şi dispreţ împotriva celui neprihănit! (Psalmi 31:18) ,,Amuţiţi de groază, locuitori ai ţărmului, pe care o umpleau odată negustorii din Sidon, cari străbăteau marea! (Isaia 23:2) ,Prietene,` i -a...

Versete din Biblie despre amoriți

şi pe Iebusiţi, pe Amoriţi, pe Ghirgasiţi, (Geneza 10:16) Apoi s’au întors, au venit la En-Mişpat, sau Cades, şi au bătut pe Amaleciţi pe tot ţinutul lor, ca şi pe Amoriţi, cari locuiau la Haţaţon-Tamar. (Geneza 14:7) A venit unul, care scăpase, şi a dat de...