Versetele le puteți găsi navigând în jos!

Accesează resursele noastre

Concepute pe versete Biblice din mai multe tematici

Accesează biblioteca noastră de peste 280 de resurse (predici, articole, broșuri și predici scrise) concepute exclusiv pe versete Biblice. Caută după cuvinte cheie sau filtrează după tematica dorită. Explorează mai multe materiale concepute pe versete biblice din diverse tematici.

Atras de frumusețea caracterului lui Hristos

Articol conceput pe versete Biblice

Întâlnirea cu Hristos este întotdeauna o experiență transformatoare. Citește acest articol pentru a afla despre profunzimea caracterului Domnului Isus, care ne îndeamnă  la o relație mai strânsă cu El.

Accesează acum

Lucrurile lui Dumnezeu, care la inima omului firesc nu s-au suit

Predică audio concepută pe versete Biblice

Asculta această predică care-ți va dezvălui profunzimea planului divin pentru omenire. Află despre modul în care Dumnezeu își revelează Împărăția celor care îl caută cu o inimă curată.

Accesează acum

 

Împărăția lui Dumnezeu, Legile și cetățenii ei

Predică scrisă concepută pe versete Biblice

Această predică scrisa îți oferă o înțelegere clară a principiilor divine și a modului în care putem deveni cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu. Descoperă legile care guvernează Împărăția lui Dumnezeu și învață cum să trăiești conform voii Lui.

Accesează acum

Alte resurse concepute

Pe versete versete Biblice

Frica de Domnul, rolul acesteia in planul lui Dumnezeu

Predica conceputa pe versete Biblice

Asculta aceasta predica pentru a descoperi respectul profund pe care suntem chemati sa-l avem fata de Dumnezeu. Invata cum frica de Domnul nu este o emotie, ci o necesitate in viata autentica de credinta.

Asculta predica acum

 

Rolul uceniciei in planul lui Dumnezeu

Predica scrisa conceputa pe versete Biblice

Citeste aceasta predica scrisa pentru a aprofunda importanta urmarii lui Hristos in viata de zi cu zi. Invata cum ucenicia nu este doar un proces de invatare, ci un angajament profund fata de valorile si invataturile lui Hristos.

Citeste predica pentru a afla

 

Lucrurile din Imparatia lui Dumnezeu

Articol conceput pe versete Biblice

Acest articol îți va revela unele din comorile ascunse ale Imparatiei divine. Afla cum valorile si principiile Imparatiei lui Dumnezeu pot transforma viata ta de zi cu zi.

Acceseaza acum

 

Broșură concepută pe versete Biblice

ROSTUL VIEȚII

La o analiză mai atentă, observăm că aproape nimeni nu se oprește să se întrebe care este adevăratul rost al acestei vieți limitate. De ce îmbătrânim? De ce ne îmbolnăvim și murim? Care este originea morții și cine a stabilit aceste reguli ale vieții?

Multe întrebări se învârt în jurul sensului existenței noastre: Ce rost are să ne naștem, să trăim 70-80 de ani, doar pentru ca totul să se termine la cimitir? Care este scopul acestei scurte vieți pe pământ? Suntem doar consumatori ai timpului? Ce sens are să ne bucurăm de viață, dacă, în cele din urmă, vom muri și vom fi uitați?

Ce scop a avut Dumnezeu când a creat omul? A fost acela ca omul să trăiască doar pentru a muri și a fi uitat? Ce se întâmplă cu sufletul omului după moarte? Este moartea un pas către o altă formă de existență, o tranziție spre altceva?

Citind această broșură, vei putea descoperi în profunzime scopul existenței noastre din perspectiva Sfintelor Scripturi. Descoperă modul în care Dumnezeu poate aduce claritate și direcție vieții noastre.

Broșura Rostul Vieții [PDF]

 

Conține peste

125

versete din Biblie

Descoperă peste

20

tematici Biblice

Bibliotecă digitală

Explorează resursele noastre

Predici

Predici scrise

i

Articole

Resurse

Versete Biblice despre intelepciune

Noul Testament

A venit Fiul omului mîncînd şi bînd, şi ei zic: ,Iată un om mîncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!` Totuş, Înţelepciunea a fost îndreptăţită din lucrările ei.“ (Matei 11:19)

Împărăteasa dela Miazăzi se va scula alături de neamul acesta, în ziua judecăţii, şi -l va osîndi, pentru că ea a venit dela marginile pămîntului, ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decît Solomon. (Matei 12:42)

A venit în patria Sa, şi a început să înveţe pe oameni în sinagogă; aşa că cei ce -L auzeau, se mirau şi ziceau: ,,De unde are El înţelepciunea şi minunile acestea? (Matei 13:54)

Cînd a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, cînd Îl auzeau, se mirau şi ziceau: ,,De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta, care I -a fost dată? Şi cum se fac astfel de minuni prin mînile Lui? (Marcu 6:2)

Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.“ (Luca 1:17)

Iar Pruncul creştea şi se întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era peste El. (Luca 2:40)

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

La o analiză mai atentă observăm că aproape nimeni nu se oprește să se întrebe care este adevăratul rost al acestei vieți limitate. Ce scop a avut Dumnezeu când a creat omul? A fost acela ca omul să trăiască doar pentru a muri și a fi uitat?

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. (Luca 2:52)

Totuş Înţelepciunea a fost găsită dreaptă de toţi copiii ei.“ (Luca 7:35)

Împărăteasa de la miazăzi se va scula, în ziua judecăţii, alături de bărbaţii acestui neam, şi -i va osîndi; pentrucă ea a venit dela capătul pămîntului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decît Solomon. (Luca 11:31)

De aceea Înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: ,Le voi trimete prooroci şi apostoli; pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alţii îi vor prigoni, (Luca 11:49)

căci vă voi da o gură şi o înţelepciune, căreia nu -i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi protivnicii voştri. (Luca 21:15)

Deaceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfînt şi înţelepciune, pe cari îi vom pune la slujba aceasta. (Faptele Apostolilor 6:3)

dar nu puteau să stea împotriva înţelepciunii şi Duhului cu care vorbea el. (Faptele Apostolilor 6:10)

şi l -a izbăvit din toate necazurile lui; i -a dat înţelepciune şi trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l -a pus dregător peste Egipt şi peste toată casa lui. (Faptele Apostolilor 7:10)

Moise a învăţat toată înţelepciunea Egiptenilor, şi era puternic în cuvinte şi în fapte. (Faptele Apostolilor 7:22)

O, adîncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cît de nepătrunse sînt judecăţile Lui, şi cît de neînţelese sînt căile Lui! (Romani 11:33)

De fapt, Hristos m’a trimes nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. (1 Corinteni 1:17)

Căci este scris: ,,Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi, şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.“ (1 Corinteni 1:19)

Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N’a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia? (1 Corinteni 1:20)

Căci întrucît lumea, cu înţelepciunea ei, n’a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mîntuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii. (1 Corinteni 1:21)

Iudeii, într’adevăr, cer minuni, şi Grecii caută înţelepciune; (1 Corinteni 1:22)

dar pentru cei chemaţi, fie Iudei, fie Greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. (1 Corinteni 1:24)

Şi voi, prin El, sînteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, (1 Corinteni 1:30)

Cît despre mine, fraţilor, cînd am venit la voi, n’am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. (1 Corinteni 2:1)

Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într’o dovadă dată de Duhul şi de putere, (1 Corinteni 2:4)

pentruca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. (1 Corinteni 2:5)

Totuş ceeace propovăduim noi printre cei desăvîrşiţi, este o înţelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a fruntaşilor veacului acestuia, cari vor fi nimiciţi. (1 Corinteni 2:6)

Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rînduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci, (1 Corinteni 2:7)

Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate dela înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate dela Duhul Sfînt, întrebuinţînd o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti. (1 Corinteni 2:13)

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

Credem că cel mai important lucru din această viață scurtă pe care o trăim este ca fiecare să cunoaștem cu exactitate planul lui Dumnezeu cu privire la noi oamenii.

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: ,,El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.“ (1 Corinteni 3:19)

De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh; (1 Corinteni 12:8)

Lauda noastră este mărturia, pe care ne -o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume, şi mai ales faţă de voi, cu o sfinţenie şi curăţie de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înţelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. (2 Corinteni 1:12)

prin curăţie, prin înţelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfînt, printr -o dragoste neprefăcută, (2 Corinteni 6:6)

pe care l -a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere; (Efeseni 1:8)

Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, (Efeseni 1:17)

pentruca domniile şi stăpînirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, (Efeseni 3:10)

De aceea şi noi, din ziua cînd am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voiei Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească; (Coloseni 1:9)

Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvîrşit în Hristos Isus. (Coloseni 1:28)

în care sînt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. (Coloseni 2:3)

au, în adevăr, o înfăţişare de înţelepciune, într’o închinare voită, o smerenie şi asprime faţă de trup, dar nu sînt de nici un preţ împotriva gîdilării firii pămînteşti. (Coloseni 2:23)

Cuvîntul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cîntări de laudă şi cu cîntări duhovniceşti, cîntînd lui Dumnezeu cu mulţămire în inima voastră. (Coloseni 3:16)

Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea. (Coloseni 4:5)

din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, cari pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mîntuire, prin credinţa în Hristos Isus. (2 Timotei 3:15)

Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, (2 Timotei 3:16)

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s’o ceară dela Dumnezeu, care dă tuturor cu mînă largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. (Iacob 1:5)

Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blîndeţa înţelepciunii! (Iacob 3:13)

Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pămîntească, firească (Greceşte: sufletească.), drăcească. (Iacob 3:15)

Înţelepciunea care vine de sus, este, întîi, curată, apoi pacinică, blîndă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roduri bune, fără părtinire, nefăţarnică. (Iacob 3:17)

Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rîndul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dînd cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele cari vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedecate rugăciunile voastre. (1 Petru 3:7)

Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mîntuire, cum v’a scris şi prea iubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, (2 Petru 3:15)

Ei ziceau cu glas tare: ,,Vrednic este Mielul, care a fost jungheat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!“ (Apocalipsa 5:12)

şi au zis: ,,Amin.“ ,,A Dumnezeului nostru, să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţămirile, cinstea, puterea şi tăria, în vecii vecilor! Amin.“ (Apocalipsa 7:12)

Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase. (Apocalipsa 13:18)

Aici este mintea plină de înţelepciune. -Cele şapte capete sînt şapte munţi, pe cari şade femeia. (Apocalipsa 17:9)

Vechiul Testament

Lam umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune, pricepere, şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări, (Exod 31:3)

L -a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înţelepciune, pricepere, şi ştiinţă, pentru tot felul de lucrări. (Exod 35:31)

Beţaleel, Oholiab, şi toţi bărbaţii iscusiţi în cari pusese Domnul înţelepciune şi pricepere, ca să ştie să facă lucrările rînduite pentru slujba sfîntului locaş, au făcut totul după cum poruncise Domnul. (Exod 36:1)

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

Nasterea din nou sau primirea dreptului de cetățenie în Împărăția lui Dumnezeu este cel mai mare eveniment care poate avea loc în viața unui om.

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor, cari vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: ,,Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!“ (Deuteronom 4:6)

Pe Domnul îl răsplătiţi astfel! Popor nechibzuit şi fără înţelepciune! Nu este El oare Tatăl tău, care te -a făcut, Te -a întocmit, şi ţi -a dat fiinţă? (Deuteronom 32:6)

Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înţelepciunii, căci Moise îşi pusese mînile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el, şi au făcut potrivit cu poruncile pe cari le dăduse lui Moise Domnul. (Deuteronom 34:9)

Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutînd să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune. (Iosua 1:8)

Şi femeia s’a dus şi a înduplecat pe tot poporul cu înţelepciunea ei; au tăiat capul lui Şeba, fiul lui Bicri, şi l-au aruncat lui Ioab. Ioab a sunat din trîmbiţă; s’au împrăştiat de lîngă cetate, şi fiecare s’a dus în cortul lui. Şi Ioab s’a întors la Ierusalim, la împărat. (2 Samuel 20:22)

Fă după înţelepciunea ta, şi să nu laşi ca perii lui cei albi să se pogoare în pace în locuinţa morţilor. (1 Imparati 2:6)

Tot Israelul a auzit de hotărîrea pe care o rostise împăratul. Şi s’au temut de împărat, căci au văzut că înţelepciunea lui Dumnezeu era în el, povăţuindu -l în judecăţile lui. (1 Imparati 3:28)

Dumnezeu a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere, şi cunoştinţe multe ca nisipul de pe ţărmul mării. (1 Imparati 4:29)

Înţelepciunea lui Solomon întrecea înţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului şi toată înţelepciunea Egiptenilor. (1 Imparati 4:30)

Veneau oameni din toate popoarele să asculte înţelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraţilor pămîntului cari auziseră vorbindu-se de înţelepciunea lui. (1 Imparati 4:34)

Domnul a dat înţelepciune lui Solomon, cum îi făgăduise. Între Hiram şi Solomon a fost pace, şi au făcut legămînt împreună. (1 Imparati 5:12)

fiul unei văduve din seminţia lui Neftali, şi al unui tată din Tir, care lucra în aramă. Hiram era plin de înţelepciune, de pricepere şi de ştiinţă în săvîrşirea oricărei lucrări de aramă. El a venit la împăratul Solomon, şi i -a făcut toate lucrările. (1 Imparati 7:14)

Împărăteasa din Seba a văzut toată înţelepciunea lui Solomon, şi casa pe care o zidise, (1 Imparati 10:4)

Uimită, a zis împăratului: ,,Deci era adevărat ce am auzit în ţara mea despre faptele şi înţelepciunea ta! (1 Imparati 10:6)

Dar nu credeam, pînă n’am venit şi n’am văzut cu ochii mei. Şi iată că nici pe jumătate nu mi s’a spus. Tu ai mai multă înţelepciune şi propăşire de cît am auzit mergîndu-ţi faima. (1 Imparati 10:7)

Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi, cari sînt necurmat înaintea ta, cari aud înţelepciunea ta! (1 Imparati 10:8)

Împăratul Solomon a întrecut pe toţi împăraţii pămîntului în bogăţii şi înţelepciune. (1 Imparati 10:23)

Toată lumea căuta să vadă pe Solomon, ca să audă înţelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. (1 Imparati 10:24)

Celelalte fapte ale lui Solomon, tot ce a făcut el, şi înţelepciunea lui, nu sînt scrise oare în cartea faptelor lui Solomon? (1 Imparati 11:41)

Numai să-ţi dea Domnul înţelepciune şi pricepere, şi să te facă să domneşti peste Israel în păzirea legii Domnului, Dumnezeului tău! (1 Cronici 22:12)

Dă-mi dar înţelepciune şi pricepere, ca să ştiu cum să mă port în fruntea acestui popor! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta atît de mare?“ (2 Cronici 1:10)

Dumnezeu a zis lui Solomon: ,,Fiindcă dorinţa aceasta este în inima ta, fiindcă nu ceri nici bogăţii, nici averi, nici slavă, nici moartea vrăjmaşilor tăi, nici chiar o viaţă lungă, ci ceri pentru tine înţelepciune şi pricepere ca să judeci pe poporul Meu, peste care te-am pus să domneşti, (2 Cronici 1:11)

Înţelepciunea şi priceperea îţi sînt date. Îţi voi da, pe deasupra, bogăţii, averi şi slavă, cum n’a mai avut niciodată niciun împărat înaintea ta, şi cum nici nu va mai avea după tine.“ (2 Cronici 1:12)

Împărăteasa din Seba a văzut înţelepciunea lui Solomon, şi casa pe care o zidise, (2 Cronici 9:3)

ea a zis împăratului: ,,Era adevărat deci ce am auzit eu în ţara mea despre faptele şi înţelepciunea ta! (2 Cronici 9:5)

Nu credeam tot ce se zicea, pînă n’am venit şi am văzut cu ochii mei. Şi iată că nu mi s’a istorisit nici jumătate din mărirea şi înţelepciunea ta. Tu întreci faima pe care am auzit -o despre tine. (2 Cronici 9:6)

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

Poate până azi nu ai avut, dealtfel ca mulți alții nici o implicare în Biserica unde ești membru și nu te-ai gândit că fiecare mădular este pus de Dumnezeu în trup ca să fie de folos celorlalte mădulare.

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi, cari sînt pururea înaintea ta, şi cari aud înţelepciunea ta! (2 Cronici 9:7)

Împăratul Solomon a întrecut pe toţi împăraţii pămîntului prin bogăţiile şi înţelepciunea lui. (2 Cronici 9:22)

Toţi împăraţii pămîntului căutau să vadă pe Solomon, ca să audă înţelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. (2 Cronici 9:23)

Şi tu, Ezra, după înţelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători şi dregători cari să facă dreptate la tot poporul de dincolo de Rîu, tuturor celorce cunosc legile Dumnezeului tău; şi fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc. (Ezra 7:25)

Li se taie firul vieţii: mor, şi tot n’au căpătat înţelepciunea! (Iov 4:21)

A Lui este înţelepciunea, şi atotputernicia: cine I s’ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? (Iov 9:4)

şi de ţi-ar descoperi tainele înţelepciunii Lui, ale înţelepciunii Lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ţi răsplăteşte totuş după fărădelegea ta. (Iov 11:6)

,,S’ar putea zice, în adevăr, că neamul omenesc sînteţi voi, şi că odată cu voi va muri şi înţelepciunea! (Iov 12:2)

La bătrîni se găseşte înţelepciunea, şi într’o viaţă lungă e priceperea. (Iov 12:12)

La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sînt. (Iov 12:13)

El are puterea şi înţelepciunea; El stăpîneşte pe celce se rătăceşte sau rătăceşte pe alţii. (Iov 12:16)

O, de aţi fi tăcut, ce înţelepciune aţi fi arătat! (Iov 13:5)

,,Se cade să dea înţeleptul ca răspuns înţelepciune deşartă? Sau să-şi umfle pieptul cu vînt de răsărit? (Iov 15:2)

Ai fost tu la sfaturile lui Dumnezeu; şi ai sorbit din ele înţelepciune pentru tine? (Iov 15:8)

Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere! Ce belşug de înţelepciune dai tu la iveală! (Iov 26:3)

Dar înţelepciunea unde se găseşte? Unde este locuinţa priceperii? (Iov 28:12)

Mărgeanul şi cristalul nu sînt nimic pe lîngă ea: înţelepciunea preţuieşte mai mult decît mărgăritarele. (Iov 28:18)

De unde vine atunci înţelepciunea? Unde este locuinţa priceperii? (Iov 28:20)

atunci a văzut înţelepciunea şi a arătat -o, i -a pus temeliile şi a pus -o la încercare. (Iov 28:27)

Apoi a zis omului: ,Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.` (Iov 28:28)

Eu îmi ziceam: ,Să vorbească bătrîneţa, marele număr de ani să înveţe pe alţii înţelepciunea.` (Iov 32:7)

Nu vîrsta aduce înţelepciunea, nu bătrîneţa te face în stare să judeci. (Iov 32:9)

Să nu ziceţi însă: ,În el noi am găsit înţelepciunea; numai Dumnezeu îl poate înfunda, nu un om!` (Iov 32:13)

Dacă n’ai nimic de zis, ascultă-mă! Taci, şi te voi învăţa înţelepciunea.“ (Iov 33:33)

Cine a pus înţelepciunea în negura norilor, sau cine a dat pricepere întocmirii văzduhului? (Iov 38:36)

Cine poate să numere norii cu înţelepciune, şi să verse burdufurile cerurilor, (Iov 38:37)

Căci Dumnezeu nu i -a dat înţelepciune, şi nu i -a făcut parte de pricepere. (Iov 39:17)

Acum dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune! Luaţi învăţătură, judecătorii pămîntului! (Psalmi 2:10)

Legea Domnului este desăvîrşită, şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor. (Psalmi 19:7)

Cuvintele gurii lui sînt mincinoase şi înşelătoare; nu mai vrea să lucreze cu înţelepciune şi să facă binele. (Psalmi 36:3)

Gura celui neprihănit vesteşte înţelepciunea, şi limba lui trîmbiţează dreptatea. (Psalmi 37:30)

Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adîncul inimii: fă dar să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu! (Psalmi 51:6)

Îmi deschid gura şi vorbesc în pilde, vestesc înţelepciunea vremurilor străvechi. (Psalmi 78:2)

Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. -Cînd vei veni la mine? -Voi umbla cu inima fără prihană, în mijlocul casei mele. (Psalmi 101:2)

Cît de multe sînt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune, şi pămîntul este plin de făpturile Tale. (Psalmi 104:24)

ca să lege după plac pe domnitorii lui, şi să înveţe pe bătrînii lui înţelepciunea. (Psalmi 105:22)

Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci. (Psalmi 111:10)

pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii; (Proverbe 1:2)

Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura. (Proverbe 1:7)

Înţelepciunea strigă pe uliţe, îşi înalţă glasul în pieţe: (Proverbe 1:20)

Ascultă această predică

Dragostea nu caută folosul său…

Ce ne poate determina să ne dorim să avem această dragoste de sus, care nu caută folosul său?

Accesează

Mergi la toate predicile

dacă vei lua aminte la înţelepciune, şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; (Proverbe 2:2)

dacă vei cere înţelepciune, şi dacă te vei ruga pentru pricepere, (Proverbe 2:3)

Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. (Proverbe 2:6)

Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău; (Proverbe 2:10)

Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! (Proverbe 3:5)

Ferice de omul care găseşte înţelepciunea, şi de omul care capătă pricepere! (Proverbe 3:13)

Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pămîntul, şi prin pricepere a întărit El cerurile; (Proverbe 3:19)

Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa! (Proverbe 3:21)

Dobîndeşte înţelepciune, dobîndeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele, şi nu te abate dela ele. (Proverbe 4:5)

Iată începutul înţelepciunii: dobîndeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobîndeşte priceperea. (Proverbe 4:7)

Eu îţi arăt calea înţelepciunii, te povăţuiesc pe cărările neprihănirii. (Proverbe 4:11)

Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea, şi pleacă urechea la învăţătura mea, (Proverbe 5:1)

Zi înţelepciunii: ,,Tu eşti sora mea!`` Şi numeşte priceperea prietena ta, - (Proverbe 7:4)

Nu strigă înţelepciunea, şi nu-şi înalţă priceperea glasul? (Proverbe 8:1)

Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult de cît mărgăritarele, şi nici un lucru de preţ nu se poate asemui cu ea. (Proverbe 8:11)

Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea, şi pot născoci cele mai chibzuite planuri. (Proverbe 8:12)

Înţelepciunea şi -a zidit casa, şi -a tăiat cei şapte stîlpi. (Proverbe 9:1)

Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor, este priceperea. (Proverbe 9:10)

Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. - (Proverbe 10:13)

Gura celui neprihănit scoate înţelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. - (Proverbe 10:31)

Cînd vine mîndria, vine şi ruşinea; dar înţelepciunea este cu cei smeriţi. (Proverbe 11:2)

Prin mîndrie se aţîţă numai certuri, dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. - (Proverbe 13:10)

Batjocoritorul caută înţelepciunea şi n'o găseşte, dar pentru omul priceput ştiinţa este lucru uşor. - (Proverbe 14:6)

Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi. - (Proverbe 14:8)

Înţelepciunea se odihneşte într'o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nesocotiţi ea se dă de gol. - (Proverbe 14:33)

Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, şi smerenia merge înaintea slavei. - (Proverbe 15:33)

Cu cît mai mult face cîştigarea înţelepciunii decît a aurului! Cu cît este mai de dorit cîştigarea priceperii decît a argintului! - (Proverbe 16:16)

Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. - (Proverbe 16:22)

Cine are o inimă înţeleaptă, îşi arată înţelepciunea cînd vorbeşte, şi mereu se văd învăţături noi pe buzele lui. - (Proverbe 16:23)

La ce slujeşte argintul în mîna nebunului? Să cumpere înţelepciunea?... Dar n'are minte. - (Proverbe 17:16)

Citește acest articol

Doar iertați de păcate – Acesta este Planul lui Dumnezeu?

Majoritatea dintre noi am fost învățați că Dumnezeu a făcut totul pentru noi, că prin credința în jertfa de la cruce se obține mântuirea care constă în iertarea păcatelor..

📄 Accesează

Mergi la toate articolele

Înţelepciunea este în faţa omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pămîntului. - (Proverbe 17:24)

Cuvintele gurii unui om sînt ca nişte ape adînci; izvorul înţelepciunii este ca un şivoi care curge într'una. - (Proverbe 18:4)

Cine capătă înţelepciune, îşi iubeşte sufletul; cine păstrează priceperea, găseşte fericirea. - (Proverbe 19:8)

Înţelepciunea face pe om răbdător, şi este o cinste pentru el să uite greşelile. - (Proverbe 19:11)

Omul care se abate dela calea înţelepciunii, se va odihni în adunarea celor morţi. - (Proverbe 21:16)

Nici înţelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n'ajută împotriva Domnului. - (Proverbe 21:30)

Cumpără adevărul, şi nu -l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea. (Proverbe 23:23)

Prin înţelepciune se înalţă o casă, şi prin pricepere se întăreşte; (Proverbe 24:3)

Înţelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun: el nu va deschide gura la judecată. - (Proverbe 24:7)

Tot aşa, şi înţelepciunea este bună pentru sufletul tău: dacă o vei găsi, ai un viitor, şi nu ţi se va tăia nădejdea. - (Proverbe 24:14)

Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înţelepciune va fi mîntuit. - (Proverbe 28:26)

Cine iubeşte înţelepciunea înveseleşte pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele risipeşte averea. - (Proverbe 29:3)

Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale. - (Proverbe 29:15)

N'am învăţat înţelepciunea, şi nu cunosc ştiinţa sfinţilor. (Proverbe 30:3)

Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sînt pe limbă. (Proverbe 31:26)

Mi-am pus inima să cercetez şi să adîncesc cu înţelepciune tot ce se întîmplă supt ceruri: iată o îndeletnicire plină de trudă, la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. (Ecclesiast 1:13)

Am zis în mine însumi: ,,Iată că am sporit şi am întrecut în înţelepciune pe toţi cei ce au stăpînit înaintea mea peste Ierusalim, şi mintea mea a văzut multă înţelepciune şi ştiinţă. (Ecclesiast 1:16)

Mi-am pus inima să cunosc înţelepciunea, şi să cunosc prostia şi nebunia. Dar am înţeles că şi aceasta este goană după vînt. (Ecclesiast 1:17)

Căci unde este multă înţelepciune, este şi mult necaz, şi cine ştie multe, are şi multă durere. (Ecclesiast 1:18)

Am hotărît în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cîrmui cu înţelepciune, şi să stărui astfel în nebunie, pînă voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor supt ceruri, în tot timpul vieţii lor. (Ecclesiast 2:3)

Am ajuns mare, mai mare de cît toţi cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înţelepciunea. (Ecclesiast 2:9)

Atunci mi-am întors privirile spre înţelepciune, prostie şi nebunie. -Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceeace s'a făcut şi mai înainte. - (Ecclesiast 2:12)

Şi am văzut, că înţelepciunea este cu atît mai de folos de cît nebunia, cu cît este mai de folos lumina de cît întunerecul; (Ecclesiast 2:13)

Şi cine ştie dacă va fi înţelept sau nebun? Şi totuş el va fi stăpîn pe toată munca mea, pe care am agonisit -o cu trudă şi înţelepciune supt soare. Şi aceasta este o deşertăciune. (Ecclesiast 2:19)

Căci este cîte un om care a muncit cu înţelepciune, cu pricepere şi cu izbîndă, şi lasă rodul muncii lui unui om care nu s'a ostenit deloc cu ea. Şi aceasta este o deşertăciune şi un mare rău. (Ecclesiast 2:21)

Căci El dă omului plăcut Lui înţelepciune, ştiinţă şi bucurie; dar celui păcătos îi dă grija să strîngă şi s'adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu! Şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vînt. (Ecclesiast 2:26)

Nu zice: ,,Cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune de cît acestea?`` Căci nu din înţelepciune întrebi aşa. (Ecclesiast 7:10)

Înţelepciunea preţuieşte cît o moştenire, şi chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. (Ecclesiast 7:11)

Căci ocrotire dă şi înţelepciunea, ocrotire dă şi argintul; dar un folos mai mult al ştiinţei este că înţelepciunea ţine în viaţă pe cei ce o au. (Ecclesiast 7:12)

Înţelepciunea face pe cel înţelept mai tare de cît zece viteji, cari sînt într'o cetate. (Ecclesiast 7:19)

Ascultă această predică

Cine zice că rămâne în El trebuie și el să trăiască cum a trăit Isus

Domnul Isus S-a făcut rob ascultător și nu a făcut nimic de la El însuși. Ce înseamnă acest lucru?

Accesează

Mergi la toate predicile

Toate acestea le-am cercetat cu înţelepciune. Am zis: ,,Mă voi înţelepţi.`` Dar înţelepciunea a rămas departe de mine. (Ecclesiast 7:23)

M-am apucat şi am cercetat toate lucrurile, cu gînd să înţeleg, să adîncesc, şi să caut înţelepciunea şi rostul lucrurilor, şi să pricep nebunia răutăţii şi rătăcirea prostiei. (Ecclesiast 7:25)

Cine este ca cel înţelept, şi cine pricepe rostul lucrurilor? Înţelepciunea omului îi luminează faţa, şi asprimea feţei i se schimbă. (Ecclesiast 8:1)

Cînd mi-am pus inima să cunosc înţelepciunea şi să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care şi -o dă omul pe pămînt-căci omul nu vede somn cu ochii, nici zi nici noapte, - (Ecclesiast 8:16)

Tot ce găseşte mîna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune! (Ecclesiast 9:10)

Am mai văzut următoarea înţelepciune supt soare, şi mi s'a părut mare. (Ecclesiast 9:13)

În ea se afla un om sărac dar înţelept, care a scăpat cetatea cu înţelepciunea lui. Şi nimeni nu se gîndise la omul acela sărac. (Ecclesiast 9:15)

Atunci am zis: ,,Mai bună este înţelepciunea de cît tăria!`` Totuş înţelepciunea săracului este dispreţuită, şi nimeni nu -l ascultă. (Ecclesiast 9:16)

Înţelepciunea este mai de preţ de cît sculele de război; dar un singur păcătos nimiceşte mult bine. (Ecclesiast 9:18)

Muştele moarte strică şi acresc untdelemnul negustorului de unsori; tot aşa, puţină nebunie biruie înţelepciunea şi slava. (Ecclesiast 10:1)

Cînd se toceşte ferul, şi rămîne neascuţit, trebuie să-ţi îndoieşti puterile; de aceea la izbîndă ajungi prin înţelepciune. (Ecclesiast 10:10)

căci el a zis: ,,Prin puterea mînei mele am făcut aceste lucruri, şi prin înţelepciunea mea, -căci sînt priceput; am împins înapoi hotarele popoarelor, şi le-am jăfuit vistieriile, şi, ca un viteaz, am dat jos pe cei ce şedeau pe scaunele lor de domnie; (Isaia 10:13)

Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul. (Isaia 11:2)

Ei zic: ,,Pe cine vrea el să înveţe înţelepciunea? Cui vrea să dea învăţături? Unor copii înţărcaţi de curînd, luaţi dela ţîţă? (Isaia 28:9)

Şi lucrul acesta vine dela Domnul oştirilor; minunat este planul Lui, şi mare este înţelepciunea Lui.`` (Isaia 28:29)

De aceea voi lovi iarăş pe poporul acesta cu semne şi minuni din ce în ce mai minunate, aşa că înţelepciunea înţelepţilor lui va pieri, şi priceperea oamenilor lui pricepuţi se va face nevăzută.`` (Isaia 29:14)

,,Zilele tale sînt statornice, înţelepciunea şi priceperea sînt un izvor de mîntuire``; frica de Domnul, iată comoara Sionului. (Isaia 33:6)

Cu cine S'a sfătuit El, ca să ia învăţătură! Cine L -a învăţat cărarea dreptăţii? Cine L -a învăţat înţelepciunea, şi I -a făcut cunoscut calea priceperii! (Isaia 40:14)

Căci te încredeai în răutatea ta şi ziceai: ,Nimeni nu mă vede!` Înţelepciunea şi ştiinţa ta te-au amăgit, de ziceai în inima ta: ,Eu şi numai eu.` (Isaia 47:10)

Vă voi da păstori după inima Mea, şi vă vor paşte cu pricepere şi cu înţelepciune. (Ieremia 3:15)

Înţelepţii sînt daţi de ruşine, sînt uimiţi, sînt prinşi; căci au nesocotit Cuvîntul Domnului, şi ce înţelepciune au ei? (Ieremia 8:9)

,,Aşa vorbeşte Domnul: ,Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. (Ieremia 9:23)

Dar El a făcut pămîntul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui. (Ieremia 10:12)

,,Iată vin zile, zice Domnul, cînd voi ridica lui David o Odraslă, neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată în ţară. (Ieremia 23:5)

Asupra Edomului. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,,Nu mai este înţelepciune în Teman? A pierit chibzuinţa dela oamenii pricepuţi? S'a dus înţelepciunea lor?`` (Ieremia 49:7)

El a făcut pămîntul cu puterea Lui, a întemeiat lumea cu înţelepciunea Lui, a întins cerurile cu priceperea Lui. (Ieremia 51:15)

prin înţelepciunea şi priceperea ta ţi-ai făcut avere, şi ţi-ai grămădit aur şi argint în vistieriile tale; (Ezechiel 28:4)

prin marea ta înţelepciune şi prin negoţul tău ţi-ai mărit bogăţiile, şi prin bogăţiile tale inima ţi s'a îngîmfat foarte mult. (Ezechiel 28:5)

iată că voi aduce împotriva ta nişte străini, pe cele mai asupritoare dintre popoare, cari vor scoate sabia împotriva înţelepciunii tale strălucitoare, şi-ţi vor pîngări frumuseţa. (Ezechiel 28:7)

,,Fiul omului, fă un cîntec de jale asupra împăratului Tirului, şi spune -i: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ajunsesei la cea mai înaltă desăvîrşire, erai plin de înţelepciune, şi desăvîrşit în frumuseţă. (Ezechiel 28:12)

Ţi s'a îngîmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea, te arunc la pămînt, te dau privelişte împăraţilor. (Ezechiel 28:17)

nişte tineri fără vreun cusur trupesc, frumoşi la chip, înzestraţi cu înţelepciune în orice ramură a ştiinţei, cu minte ageră şi pricepere, în stare să slujească în casa împăratului, şi pe cari să -i înveţe scrierea şi limba Haldeilor. (Daniel 1:4)

Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri, şi înţelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile şi în toate visele. (Daniel 1:17)

În toate lucrurile cari cereau înţelepciune şi pricepere, şi despre cari îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decît toţi vrăjitorii şi cititorii în stele, cari erau în toată împărăţia lui. (Daniel 1:20)

Ascultă această predică

Fiți desăvârșiți după cum și Tatăl ceresc este desăvârșit

Ce plan extraordinar a putut să facă Dumnezeu; ce har avem să putem lucra în atelierul Lui ca ucenici, împreună cu El, să creștem în toate privințele până ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos.

Accesează

Mergi la toate predicile

Daniel a luat cuvîntul şi a zis: ,,Binecuvîntat să fie Numele lui Dumnezeu, din vecinicie în vecinicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. (Daniel 2:20)

El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi! (Daniel 2:21)

Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc şi Te laud că mi-ai dat înţelepciune şi putere, şi mi-ai făcut cunoscut ce Ţi-am cerut noi; căci ne-ai descoperit taina împăratului!``. (Daniel 2:23)

Însă dacă mi s'a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înţelepciune mai mare decît a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tîlcuirea ei, şi să afli ce-ţi doreşte inima să ştii. (Daniel 2:30)

În împărăţia ta este un om, care are în el duhul dumnezeilor celor sfinţi; şi pe vremea tatălui tău, s'au găsit la el lumini, pricepere şi o înţelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadneţar, tatăl tău, da, tatăl tău, împărate, l -a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, Haldei, ghicitori, (Daniel 5:11)

Am aflat despre tine că ai în tine duhul dumnezeilor, şi că la tine se găsesc lumini, pricepere, şi o înţelepciune nemaipomenită. (Daniel 5:14)

El se opreşte şi peste Hamat, care se mărgineşte cu Damascul, peste Tir şi Sidon, cu toată înţelepciunea lor! (Zaharia 9:2)

Abonează-te pentru a fii înștiințat despre noi postări

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *