Versetele le puteți găsi navigând în jos!

Accesează resursele noastre

Concepute pe versete Biblice din mai multe tematici

Accesează biblioteca noastră de peste 280 de resurse (predici, articole, broșuri și predici scrise) concepute exclusiv pe versete Biblice. Caută după cuvinte cheie sau filtrează după tematica dorită. Explorează mai multe materiale concepute pe versete biblice din diverse tematici.

Atras de frumusețea caracterului lui Hristos

Articol conceput pe versete Biblice

Întâlnirea cu Hristos este întotdeauna o experiență transformatoare. Citește acest articol pentru a afla despre profunzimea caracterului Domnului Isus, care ne îndeamnă  la o relație mai strânsă cu El.

Accesează acum

Lucrurile lui Dumnezeu, care la inima omului firesc nu s-au suit

Predică audio concepută pe versete Biblice

Asculta această predică care-ți va dezvălui profunzimea planului divin pentru omenire. Află despre modul în care Dumnezeu își revelează Împărăția celor care îl caută cu o inimă curată.

Accesează acum

 

Împărăția lui Dumnezeu, Legile și cetățenii ei

Predică scrisă concepută pe versete Biblice

Această predică scrisa îți oferă o înțelegere clară a principiilor divine și a modului în care putem deveni cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu. Descoperă legile care guvernează Împărăția lui Dumnezeu și învață cum să trăiești conform voii Lui.

Accesează acum

Alte resurse concepute

Pe versete versete Biblice

Frica de Domnul, rolul acesteia in planul lui Dumnezeu

Predica conceputa pe versete Biblice

Asculta aceasta predica pentru a descoperi respectul profund pe care suntem chemati sa-l avem fata de Dumnezeu. Invata cum frica de Domnul nu este o emotie, ci o necesitate in viata autentica de credinta.

Asculta predica acum

 

Rolul uceniciei in planul lui Dumnezeu

Predica scrisa conceputa pe versete Biblice

Citeste aceasta predica scrisa pentru a aprofunda importanta urmarii lui Hristos in viata de zi cu zi. Invata cum ucenicia nu este doar un proces de invatare, ci un angajament profund fata de valorile si invataturile lui Hristos.

Citeste predica pentru a afla

 

Lucrurile din Imparatia lui Dumnezeu

Articol conceput pe versete Biblice

Acest articol îți va revela unele din comorile ascunse ale Imparatiei divine. Afla cum valorile si principiile Imparatiei lui Dumnezeu pot transforma viata ta de zi cu zi.

Acceseaza acum

 

Broșură concepută pe versete Biblice

ROSTUL VIEȚII

La o analiză mai atentă, observăm că aproape nimeni nu se oprește să se întrebe care este adevăratul rost al acestei vieți limitate. De ce îmbătrânim? De ce ne îmbolnăvim și murim? Care este originea morții și cine a stabilit aceste reguli ale vieții?

Multe întrebări se învârt în jurul sensului existenței noastre: Ce rost are să ne naștem, să trăim 70-80 de ani, doar pentru ca totul să se termine la cimitir? Care este scopul acestei scurte vieți pe pământ? Suntem doar consumatori ai timpului? Ce sens are să ne bucurăm de viață, dacă, în cele din urmă, vom muri și vom fi uitați?

Ce scop a avut Dumnezeu când a creat omul? A fost acela ca omul să trăiască doar pentru a muri și a fi uitat? Ce se întâmplă cu sufletul omului după moarte? Este moartea un pas către o altă formă de existență, o tranziție spre altceva?

Citind această broșură, vei putea descoperi în profunzime scopul existenței noastre din perspectiva Sfintelor Scripturi. Descoperă modul în care Dumnezeu poate aduce claritate și direcție vieții noastre.

Broșura Rostul Vieții [PDF]

 

Conține peste

125

versete din Biblie

Descoperă peste

20

tematici Biblice

Bibliotecă digitală

Explorează resursele noastre

Predici

Predici scrise

i

Articole

Resurse

Versete Biblice despre pricepere

Noul Testament

În vremea aceea, Isus a luat cuvîntul şi a zis: ,,Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pămîntului, pentrucă ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor. (Matei 11:25)

Isus a zis: ,,Şi voi tot fără pricepere sînteţi? (Matei 15:16)

El le -a zis: ,,Şi voi sînteţi aşa de nepricepuţi? Nu înţelegeţi că nimic din ce intră în om de afară, nu -l poate spurca? (Marcu 7:18)

Isus a înţeles lucrul acesta, şi le -a zis: ,,Pentruce vă gîndiţi că n’aveţi pîni? Tot nu pricepeţi şi tot nu înţelegeţi? Aveţi inima împietrită? (Marcu 8:17)

Ei căutau să -L prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Isus pilda aceasta. Şi L-au lăsat, şi au plecat. (Marcu 12:12)

Drept răspuns, Isus le -a zis: ,,Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? (Marcu 12:24)

Isus a văzut că a răspuns cu pricepere, şi i -a zis: ,,Tu nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu.“ Şi nimeni nu îndrăznea să -I mai pună întrebări. (Marcu 12:34)

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

La o analiză mai atentă observăm că aproape nimeni nu se oprește să se întrebe care este adevăratul rost al acestei vieți limitate. Ce scop a avut Dumnezeu când a creat omul? A fost acela ca omul să trăiască doar pentru a muri și a fi uitat?

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

Căci pricepuse că preoţii cei mai de seamă din pizmă Îl dăduseră în mîna lui. (Marcu 15:10)

Toţi cari -L auzeau, rămîneau uimiţi de priceperea şi răspunsurile Lui. (Luca 2:47)

Noroadele au priceput lucrul acesta, şi au mers după El. Isus le -a primit bine, le vorbea despre Împărăţia lui Dumnezeu, şi vindeca pe cei ce aveau trebuinţă de vindecare. (Luca 9:11)

În ceasul acela, Isus S’a bucurat în Duhul Sfînt, şi a zis: ,,Tată, Doamne al cerului şi al pămîntului; Te laud pentrucă ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă aşa ai găsit cu cale Tu.“ (Luca 10:21)

Ei n’au înţeles nimic din aceste lucruri: căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei, şi nu pricepeau ce le spunea Isus. (Luca 18:34)

Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii căutau să pună mîna pe El, chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Isus spusese pilda aceasta împotriva lor. (Luca 20:19)

Isus le -a priceput viclenia, şi le -a răspuns: ,,Pentru ce Mă ispitiţi? (Luca 20:23)

Atunci Isus le -a zis: ,,O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, cînd este vorba să credeţi tot ce au spus proorocii! (Luca 24:25)

Isus I -a răspuns: ,,Tu eşti învăţătorul lui Israel, şi nu pricepi aceste lucruri? (Ioan 3:10)

Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.“ (Ioan 13:7)

Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învieze din morţi. (Ioan 20:9)

Cînd au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s’au mirat, întrucît ştiau că erau oameni necărturari şi de rînd; şi au priceput că fuseseră cu Isus. (Faptele Apostolilor 4:13)

Credea că fraţii lui vor pricepe că Dumnezeu prin mîna lui le va da izbăvirea; dar n’au priceput. (Faptele Apostolilor 7:25)

fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţămit; ci s’au dedat la gîndiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s’a întunecat. (Romani 1:21)

fără pricepere, călcători de cuvînt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. (Romani 1:31)

Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. (Romani 3:11)

Le mărturisesc că ei au rîvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere: (Romani 10:2)

Dar întreb iarăş: ,N’a ştiut Israel lucrul acesta?` Ba da; căci Moise, cel dintîi, zice: ,Vă voi întărîta la pizmă prin ceeace nu este neam, vă voi aţîţa mînia printr-un neam fără pricepere.` (Romani 10:19)

Căci este scris: ,,Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi, şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.“ (1 Corinteni 1:19)

Tot aşa şi voi, dacă nu rostiţi cu limba o vorbă înţeleasă, cum se va pricepe ce spuneţi? Atunci parcă aţi vorbi în vînt. (1 Corinteni 14:9)

Negreşit, n’avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rîndul unora din aceia cari se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înşişi şi se pun alături ei cu ei înşişi, sînt fără pricepere. (2 Corinteni 10:12)

pe care l -a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere; (Efeseni 1:8)

şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi, (Efeseni 1:18)

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

Credem că cel mai important lucru din această viață scurtă pe care o trăim este ca fiecare să cunoaștem cu exactitate planul lui Dumnezeu cu privire la noi oamenii.

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, (Efeseni 3:4)

să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adîncimea şi înălţimea; (Efeseni 3:18)

De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. (Efeseni 5:17)

Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, (Filipeni 1:9)

Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gîndurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:7)

De aceea şi noi, din ziua cînd am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voiei Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească; (Coloseni 1:9)

pentruca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste, şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, (Coloseni 2:2)

Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile. (2 Timotei 2:7)

Asupra celor de mai sus avem multe de zis, şi lucruri grele de tîlcuit; fiindcă v’aţi făcut greoi la pricepere. (Evrei 5:11)

Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvîntul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n’a fost făcut din lucruri cari se văd. (Evrei 11:3)

Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blîndeţa înţelepciunii! (Iacob 3:13)

Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne -a dat pricepere să cunoaştem pe Celce este adevărat. Şi noi sîntem în Celce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa vecinică. (1 Ioan 5:20)

Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase. (Apocalipsa 13:18)

Vechiul Testament

Acum, Faraon să aleagă un om priceput şi înţelept, şi să -l pună în fruntea ţării Egiptului. (Geneza 41:33)

Şi Faraon a zis lui Iosif: ,,Fiindcă Dumnezeu ţi -a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atît de priceput şi atît de înţelept ca tine. (Geneza 41:39)

Vorbeşte cu toţi cei destoinici, cărora le-am dat un duh de pricepere, să facă veşmintele lui Aaron, ca să fie sfinţit, şi să-Mi împlinească slujbă de preot. (Exod 28:3)

Lam umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune, pricepere, şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări, (Exod 31:3)

Şi iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sînt iscusiţi, ca să facă tot ce ţi-am poruncit: (Exod 31:6)

L -a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înţelepciune, pricepere, şi ştiinţă, pentru tot felul de lucrări. (Exod 35:31)

I -a umplut cu pricepere, ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meşteşugită, de lucrat la gherghef şi de ţesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărmiziu şi in subţire, să facă tot felul de lucrări şi născociri de planuri. (Exod 35:35)

Beţaleel, Oholiab, şi toţi bărbaţii iscusiţi în cari pusese Domnul înţelepciune şi pricepere, ca să ştie să facă lucrările rînduite pentru slujba sfîntului locaş, au făcut totul după cum poruncise Domnul. (Exod 36:1)

Moise a chemat pe Beţaleel, Oholiab, şi pe toţi bărbaţii iscusiţi în mintea cărora pusese Domnul pricepere, şi anume pe toţi cei cu tragere de inimă la lucrul acesta ca să -l facă. (Exod 36:2)

Luaţi din seminţiile voastre nişte bărbaţi înţelepţi, pricepuţi şi cunoscuţi, şi -i voi pune în fruntea voastră.“ (Deuteronom 1:13)

Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor, cari vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: ,,Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!“ (Deuteronom 4:6)

Dar Domnul nu v’a dat minte să pricepeţi, nici ochi să vedeţi, nici urechi să auziţi, pînă în ziua de azi. (Deuteronom 29:4)

Mi-au întărîtat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu, M’au mîniat prin idolii lor deşerţi; Şi Eu îi voi întărîta la gelozie printr’un popor care nu este un popor. Îi voi mînia printr’un neam fără pricepere. (Deuteronom 32:21)

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

Poate până azi nu ai avut, dealtfel ca mulți alții nici o implicare în Biserica unde ești membru și nu te-ai gândit că fiecare mădular este pus de Dumnezeu în trup ca să fie de folos celorlalte mădulare.

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

Ei nu sînt un neam care şi -a perdut bunul simţ, Şi nu -i pricepere în ei. (Deuteronom 32:28)

Dă dar robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta aşa de mare la număr!“ (1 Imparati 3:9)

Şi Dumnezeu a zis: ,,Fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri pentru tine nici viaţă lungă, nici bogăţii, nici moartea vrăjmaşilor tăi, ci ceri pricepere, ca să faci dreptate, (1 Imparati 3:11)

voi face după cuvîntul tău. Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi pricepută, aşa cum n’a fost nimeni înaintea ta şi nu se va scula nimeni niciodată ca tine. (1 Imparati 3:12)

Dumnezeu a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere, şi cunoştinţe multe ca nisipul de pe ţărmul mării. (1 Imparati 4:29)

Porunceşte acum să se taie pentru mine cedri din Liban. Slujitorii mei vor fi cu ai tăi, şi-ţi voi plăti simbria slujitorilor tăi aşa cum o vei hotărî tu; căci ştii că dintre noi nimeni nu se pricepe să taie lemne ca Sidonienii.“ (1 Imparati 5:6)

fiul unei văduve din seminţia lui Neftali, şi al unui tată din Tir, care lucra în aramă. Hiram era plin de înţelepciune, de pricepere şi de ştiinţă în săvîrşirea oricărei lucrări de aramă. El a venit la împăratul Solomon, şi i -a făcut toate lucrările. (1 Imparati 7:14)

Din fiii lui Isahar, cari se pricepeau în înţelegerea vremurilor şi ştiau ce trebuia să facă Israel, două sute de căpetenii, şi toţi fraţii lor erau puşi supt porunca lor. (1 Cronici 12:32)

Numai să-ţi dea Domnul înţelepciune şi pricepere, şi să te facă să domneşti peste Israel în păzirea legii Domnului, Dumnezeului tău! (1 Cronici 22:12)

Dă-mi dar înţelepciune şi pricepere, ca să ştiu cum să mă port în fruntea acestui popor! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta atît de mare?“ (2 Cronici 1:10)

Dumnezeu a zis lui Solomon: ,,Fiindcă dorinţa aceasta este în inima ta, fiindcă nu ceri nici bogăţii, nici averi, nici slavă, nici moartea vrăjmaşilor tăi, nici chiar o viaţă lungă, ci ceri pentru tine înţelepciune şi pricepere ca să judeci pe poporul Meu, peste care te-am pus să domneşti, (2 Cronici 1:11)

Înţelepciunea şi priceperea îţi sînt date. Îţi voi da, pe deasupra, bogăţii, averi şi slavă, cum n’a mai avut niciodată niciun împărat înaintea ta, şi cum nici nu va mai avea după tine.“ (2 Cronici 1:12)

Trimete-mi din Liban şi lemn de cedru, de chiparos şi de santal; căci ştiu că slujitorii tăi se pricep să taie lemne din Liban. Iată că slujitorii mei vor fi cu ai tăi. (2 Cronici 2:8)

Hiram a mai zis: ,,Binecuvîntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, care a făcut cerurile şi pămîntul, că a dat împăratului David un fiu înţelept, priceput şi cuminte, care va zidi o casă Domnului şi o casă împărătească pentru el! (2 Cronici 2:12)

Îţi trimet dar un om meşter şi priceput, pe Huram-Abi, (2 Cronici 2:13)

A căutat pe Dumnezeu în timpul vieţii lui Zaharia, care pricepea vedeniile lui Dumnezeu. Şi în timpul cînd a căutat pe Domnul, Dumnezeu l -a făcut să propăşească. (2 Cronici 26:5)

Ezechia a vorbit inimii tuturor Leviţilor, cari arătau o mare pricepere pentru slujba Domnului. Şapte zile au mîncat dobitoacele jertfite, aducînd jertfe de mulţămire, şi lăudînd pe Domnul, Dumnezeul părinţilor lor. (2 Cronici 30:22)

Cealaltă parte a poporului, preoţii, Leviţii, uşierii, cîntăreţii, slujitorii Templului, şi toţi ceice se despărţiseră de popoarele străine, ca să urmeze Legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii şi fetele lor, toţi cei ce aveau cunoştinţă şi pricepere, (Neemia 10:28)

La bătrîni se găseşte înţelepciunea, şi într’o viaţă lungă e priceperea. (Iov 12:12)

La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea; sfatul şi priceperea ale Lui sînt. (Iov 12:13)

Căci le-ai încuiat inima în faţa priceperii. De aceea nici nu -i vei lăsa să biruie. (Iov 17:4)

Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere! Ce belşug de înţelepciune dai tu la iveală! (Iov 26:3)

Prin puterea Lui turbură marea, prin priceperea Lui îi sfarmă furia. (Iov 26:12)

Dar înţelepciunea unde se găseşte? Unde este locuinţa priceperii? (Iov 28:12)

De unde vine atunci înţelepciunea? Unde este locuinţa priceperii? (Iov 28:20)

Apoi a zis omului: ,Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.` (Iov 28:28)

Dar, de fapt, în om, duhul, suflarea Celui Atotputernic, dă priceperea. (Iov 32:8)

,Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele mele! Luaţi aminte la mine, pricepuţilor! (Iov 34:2)

Ascultaţi-mă dar, oameni pricepuţi! Departe de Dumnezeu nedreptatea, departe de Cel Atotputernic fărădelegea! (Iov 34:10)

Dacă ai pricepere, ascultă lucrul acesta, ia aminte la glasul cuvintelor mele! (Iov 34:16)

Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea, înţeleptul care m’ascultă va gîndi ca mine: (Iov 34:34)

,Iov vorbeşte fără pricepere, şi cuvîntările lui sînt lipsite de judecată. (Iov 34:35)

care ne învaţă mai mult decît pe dobitoacele pămîntului, şi ne dă mai multă pricepere decît păsărilor cerului?` (Iov 35:11)

Dumnezeu este puternic, dar nu leapădă pe nimeni; şi este puternic prin tăria priceperii Lui. (Iov 36:5)

Iată ce mare e Dumnezeu! Dar noi nu -L putem pricepe, numărul anilor Lui nimeni nu l -a pătruns. (Iov 36:26)

Şi cine poate pricepe ruperea norului, şi bubuitul cortului Său? (Iov 36:29)

,,Cine este celce Îmi întunecă planurile, prin cuvîntări fără pricepere? (Iov 38:2)

Unde erai tu cînd am întemeiat pămîntul? Spune, dacă ai pricepere. (Iov 38:4)

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

Nasterea din nou sau primirea dreptului de cetățenie în Împărăția lui Dumnezeu este cel mai mare eveniment care poate avea loc în viața unui om.

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

Cine a pus înţelepciunea în negura norilor, sau cine a dat pricepere întocmirii văzduhului? (Iov 38:36)

Căci Dumnezeu nu i -a dat înţelepciune, şi nu i -a făcut parte de pricepere. (Iov 39:17)

Oare prin priceperea ta îşi ia uliul sborul, şi îşi întinde aripile spre miazăzi? (Iov 39:26)

,,Cine este acela care are nebunia să-Mi întunece planurile?“ -,,Da, am vorbit, fără să le înţeleg, de minuni, cari sînt mai pe sus de mine şi pe cari nu le pricep.“ – (Iov 42:3)

Domnul Se uită dela înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere, şi care să caute pe Dumnezeu. (Psalmi 14:2)

Nu fiţi ca un cal sau ca un catîr fără pricepere, pe cari -i struneşti cu un frîu şi o zăbală cu cari -i legi, ca să nu se apropie de tine. – (Psalmi 32:9)

Omul pus în cinste, şi fără pricepere, este ca dobitoacele pe cari le tai. (Psalmi 49:20)

Dumnezeu Se uită dela înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput, şi să caute pe Dumnezeu. (Psalmi 53:2)

M’am gîndit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zădarnică mi -a fost truda, (Psalmi 73:16)

Şi David i -a cîrmuit cu o inimă neprihănită, şi i -a povăţuit cu mîni pricepute. (Psalmi 78:72)

Dar ei nu vor să ştie de nimic, nu pricep’nimic, ci umblă în întunerec; de aceea se clatină toate temeliile pămîntului. (Psalmi 82:5)

Cel ce pedepseşte neamurile, s’ar putea să nu pedepsească, El, care a dat omului pricepere? (Psalmi 94:10)

Fă-mă să pricep calea poruncilor Tale, şi voi cugeta la lucrurile Tale cele minunate. (Psalmi 119:27)

Dă-mi pricepere, ca să păzesc Legea Ta şi s’o ţin din toată inima mea! (Psalmi 119:34)

Învaţă-mă să am înţelegere şi pricepere, căci cred în poruncile Tale. (Psalmi 119:66)

Mîinile Tale m’au făcut, şi m’au întocmit; dă-mi pricepere, ca să învăţ poruncile Tale! (Psalmi 119:73)

Am mai multă pricepere decît bătrînii, căci păzesc poruncile Tale. (Psalmi 119:100)

Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, deaceea urăsc orice cale a minciunii. (Psalmi 119:104)

Eu sînt robul tău; dă-mi pricepere, ca să cunosc învăţăturile Tale. (Psalmi 119:125)

Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. (Psalmi 119:130)

Învăţăturile Tale sînt drepte pe vecie: dă-mi pricepere, ca să trăiesc! (Psalmi 119:144)

Să ajungă strigătul meu pînă la Tine, Doamne! Dă-mi pricepere, după făgăduinţa Ta. (Psalmi 119:169)

Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ţine îndurarea Lui! (Psalmi 136:5)

Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. (Psalmi 147:5)

să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă- (Proverbe 1:5)

dacă vei lua aminte la înţelepciune, şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; (Proverbe 2:2)

dacă vei cere înţelepciune, şi dacă te vei ruga pentru pricepere, (Proverbe 2:3)

Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. (Proverbe 2:6)

chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, (Proverbe 2:11)

Ferice de omul care găseşte înţelepciunea, şi de omul care capătă pricepere! (Proverbe 3:13)

Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pămîntul, şi prin pricepere a întărit El cerurile; (Proverbe 3:19)

Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată, şi luaţi aminte, ca să pricepeţi; (Proverbe 4:1)

Dobîndeşte înţelepciune, dobîndeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele, şi nu te abate dela ele. (Proverbe 4:5)

Iată începutul înţelepciunii: dobîndeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobîndeşte priceperea. (Proverbe 4:7)

Zi înţelepciunii: ,,Tu eşti sora mea!`` Şi numeşte priceperea prietena ta, - (Proverbe 7:4)

Nu strigă înţelepciunea, şi nu-şi înalţă priceperea glasul? (Proverbe 8:1)

Toate sînt lămurite pentru cel priceput, şi drepte pentru ceice au găsit ştiinţa. (Proverbe 8:9)

Dela mine vine sfatul şi izbînda, eu sînt priceperea, a mea este puterea. (Proverbe 8:14)

,,Cine este prost, să vină încoace!`` Celor lipsiţi de pricepere le zice: (Proverbe 9:4)

Lăsaţi prostia, şi veţi trăi, şi umblaţi pe calea priceperii!`` (Proverbe 9:6)

Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor, este priceperea. (Proverbe 9:10)

Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. - (Proverbe 10:13)

Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înţelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. - (Proverbe 10:23)

Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primeşte şi tace. - (Proverbe 11:12)

Un om este preţuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este dispreţuit. - (Proverbe 12:8)

Batjocoritorul caută înţelepciunea şi n'o găseşte, dar pentru omul priceput ştiinţa este lucru uşor. - (Proverbe 14:6)

Cine este încet la mînie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute, face multe prostii. - (Proverbe 14:29)

Ascultă această predică

În smerenia Lui, judecata ia fost luată

Domnul Isus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu nu a crezut de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. S-a făcut rob ascultător și nu a făcut nimic de la El însuși.

Accesează

Mergi la toate predicile

Înţelepciunea se odihneşte într'o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nesocotiţi ea se dă de gol. - (Proverbe 14:33)

Inima celor pricepuţi caută ştiinţa, dar gura nesocotiţilor găseşte plăcere în nebunie. - (Proverbe 15:14)

Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. - (Proverbe 15:21)

Cel ce leapădă certarea îşi dispreţuieşte sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. - (Proverbe 15:32)

Cu cît mai mult face cîştigarea înţelepciunii decît a aurului! Cu cît este mai de dorit cîştigarea priceperii decît a argintului! - (Proverbe 16:16)

Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput, dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa. - (Proverbe 16:21)

O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput, decît o sută de lovituri pe cel nebun. - (Proverbe 17:10)

Înţelepciunea este în faţa omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pămîntului. - (Proverbe 17:24)

Cine îşi înfrînează vorbele, cunoaşte ştiinţa, şi cine are duhul potolit este un om priceput. - (Proverbe 17:27)

Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea, şi de priceput dacă şi-ar ţinea gura. (Proverbe 17:28)

O inimă pricepută dobîndeşte ştiinţa, şi urechea celor înţelepţi caută ştiinţa. - (Proverbe 18:15)

Cine capătă înţelepciune, îşi iubeşte sufletul; cine păstrează priceperea, găseşte fericirea. - (Proverbe 19:8)

Casa şi averea le moştenim dela părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar dela Domnul. - (Proverbe 19:14)

Loveşte pe batjocoritor, şi prostul se va face înţelept; mustră... pe omul priceput, şi va înţelege ştiinţa. - (Proverbe 19:25)

Sfaturile în inima omului sînt ca nişte ape adînci, dar omul priceput ştie să scoată din ele. - (Proverbe 20:5)

Nici înţelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n'ajută împotriva Domnului. - (Proverbe 21:30)

Nu te chinui ca să te îmbogăţeşti, nu-ţi pune priceperea în aceasta. (Proverbe 23:4)

Cumpără adevărul, şi nu -l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea. (Proverbe 23:23)

Prin înţelepciune se înalţă o casă, şi prin pricepere se întăreşte; (Proverbe 24:3)

Un om înţelept este plin de putere, şi cel priceput îşi oţeleşte vlaga. (Proverbe 24:5)

Cînd este răscoală într'o ţară, sînt mulţi capi, dar cu un om priceput şi încercat, domnia dăinueşte. - (Proverbe 28:2)

Celce păzeşte legea, este un fiu priceput, dar celce umblă cu cei desfrînaţi face ruşine tatălui său. - (Proverbe 28:7)

Omul bogat se crede înţelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. - (Proverbe 28:11)

Un voivod fără pricepere îşi înmulţeşte faptele de asuprire, dar cel ce urăşte lăcomia îşi lungeşte zilele. - (Proverbe 28:16)

Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s'o priceapă. - (Proverbe 29:7)

Nu prin vorbe se pedepseşte un rob, căci chiar dacă pricepe, n'ascultă. - (Proverbe 29:19)

Negreşit, sînt mai prost decît oricine, şi n'am pricepere de om. (Proverbe 30:2)

Trei lucruri sînt mai pesus de puterile mele, şi chiar patru pe cari nu le pot pricepe: (Proverbe 30:18)

Ascultă această predică

Deșertăciunea gândurilor

Citim în Geneza, capitolul. 6 versetul și 6: ”Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.

Accesează

Mergi la toate predicile

Căci este cîte un om care a muncit cu înţelepciune, cu pricepere şi cu izbîndă, şi lasă rodul muncii lui unui om care nu s'a ostenit deloc cu ea. Şi aceasta este o deşertăciune şi un mare rău. (Ecclesiast 2:21)

M-am apucat şi am cercetat toate lucrurile, cu gînd să înţeleg, să adîncesc, şi să caut înţelepciunea şi rostul lucrurilor, şi să pricep nebunia răutăţii şi rătăcirea prostiei. (Ecclesiast 7:25)

Cine este ca cel înţelept, şi cine pricepe rostul lucrurilor? Înţelepciunea omului îi luminează faţa, şi asprimea feţei i se schimbă. (Ecclesiast 8:1)

Am mai văzut apoi supt soare că nu cei iuţi aleargă, că nu cei viteji cîştigă războiul, că nu cei înţelepţi cîştigă pînea, nici cei pricepuţi bogăţia, nici cei învăţaţi bunăvoinţa, ci toate atîrnă de vreme şi de împrejurări. (Ecclesiast 9:11)

Vai de cei ce se socot înţelepţi, şi se cred pricepuţi! (Isaia 5:21)

El a zis atunci: ,,Du-te şi spune poporului acestuia: ,Într'una veţi auzi şi nu veţi înţelege; într'una veţi vedea, şi nu veţi pricepe!` (Isaia 6:9)

căci el a zis: ,,Prin puterea mînei mele am făcut aceste lucruri, şi prin înţelepciunea mea, -căci sînt priceput; am împins înapoi hotarele popoarelor, şi le-am jăfuit vistieriile, şi, ca un viteaz, am dat jos pe cei ce şedeau pe scaunele lor de domnie; (Isaia 10:13)

Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul. (Isaia 11:2)

Cînd i se usucă ramurile, sînt rupte; vin femeile, să le ardă. Căci acesta era un popor fără pricepere; de aceea Cel ce l -a făcut n'a avut milă de el, şi Cel ce l -a întocmit nu l -a iertat. (Isaia 27:11)

De aceea voi lovi iarăş pe poporul acesta cu semne şi minuni din ce în ce mai minunate, aşa că înţelepciunea înţelepţilor lui va pieri, şi priceperea oamenilor lui pricepuţi se va face nevăzută.`` (Isaia 29:14)

Stricaţi ce sînteţi! Oare olarul trebuie privit ca lutul, sau poate lucrarea să zică despre lucrător: ,,Nu m'a făcut el?`` Sau poate vasul să zică despre olar: ,,El nu se pricepe?`` (Isaia 29:16)

Cei rătăciţi cu duhul vor căpăta pricepere, şi ceice cîrteau vor lua învăţătură.`` (Isaia 29:24)

Inima celor uşuratici va pricepe şi va înţelege, şi limba gîngavilor va vorbi iute şi desluşit. (Isaia 32:4)

,,Zilele tale sînt statornice, înţelepciunea şi priceperea sînt un izvor de mîntuire``; frica de Domnul, iată comoara Sionului. (Isaia 33:6)

Atunci nu vei mai vedea pe poporul acela îndrăzneţ, pe poporul cu vorbirea încîlcită de n'o puteai înţelege, cu limba gîngavă, de n'o puteai pricepe. (Isaia 33:19)

Cu cine S'a sfătuit El, ca să ia învăţătură! Cine L -a învăţat cărarea dreptăţii? Cine L -a învăţat înţelepciunea, şi I -a făcut cunoscut calea priceperii! (Isaia 40:14)

Nu ştii? N'ai auzit? Dumnezeul cel vecinic, Domnul a făcut marginile pămîntului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. (Isaia 40:28)

Ceice fac idoli, toţi sînt deşertăciune, şi cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele mărturisesc lucrul acesta: n'au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămînă de ruşine. (Isaia 44:9)

Ei nu pricep şi nu înţeleg, căci li s'au lipit ochii, ca să nu vadă, şi inima, ca să nu înţeleagă. (Isaia 44:18)

Niciunul nu intră în sine însuş, şi n'are nici minte, nici pricepere să-şi zică: ,,Am ars o parte din el în foc, am copt pîne pe cărbuni, am fript carne şi am mîncat -o: şi să fac din cealaltă parte o scîrbă? Să mă închin înaintea unei bucăţi de lemn?`` (Isaia 44:19)

,,Strîngeţi-vă, veniţi şi apropiaţi-vă împreună, voi cei scăpaţi dintre neamuri! N'au nicio pricepere cei ce îşi duc idolul de lemn, şi cheamă pe un dumnezeu, care nu poate să -i mîntuiască. (Isaia 45:20)

Toţi păzitorii lui sînt orbi, fără pricepere; toţi sînt nişte cîni muţi, cari nu pot să latre; aiurează, stau tolăniţi, şi le place să doarmă. (Isaia 56:10)

Totuş sînt nişte cîni lacomi, cari nu se mai satură. Sînt nişte păstori cari nu pot pricepe nimic; toţi îşi văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere: - (Isaia 56:11)

Vă voi da păstori după inima Mea, şi vă vor paşte cu pricepere şi cu înţelepciune. (Ieremia 3:15)

,,Căci poporul Meu este nebun, nu Mă cunoaşte; sînt nişte copii fără minte şi lipsiţi de pricepere; sînt meşteri să facă răul, dar nu ştiu să facă binele.`` - (Ieremia 4:22)

Iată, aduc de departe un neam împotriva voastră, casă a lui Israel, -zice Domnul-un neam tare, un neam străvechi, un neam a cărui limbă n'o cunoşti, şi ale cărui vorbe nu le pricepi. (Ieremia 5:15)

Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sînt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pămînt! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.`` (Ieremia 9:24)

Dar El a făcut pămîntul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui. (Ieremia 10:12)

Ascultă această predică

Cine zice că rămâne în El trebuie și el să trăiască cum a trăit Isus

Domnul Isus S-a făcut rob ascultător și nu a făcut nimic de la El însuși. Ce înseamnă acest lucru?

Accesează

Mergi la toate predicile

Asupra Edomului. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,,Nu mai este înţelepciune în Teman? A pierit chibzuinţa dela oamenii pricepuţi? S'a dus înţelepciunea lor?`` (Ieremia 49:7)

El a făcut pămîntul cu puterea Lui, a întemeiat lumea cu înţelepciunea Lui, a întins cerurile cu priceperea Lui. (Ieremia 51:15)

Nu la nişte popoare mari, cu o vorbire încurcată şi cu o limbă greoaie, ale căror cuvinte să nu le poţi pricepe. Negreşit dacă te-aş trimete la ele, te-ar asculta! (Ezechiel 3:6)

prin înţelepciunea şi priceperea ta ţi-ai făcut avere, şi ţi-ai grămădit aur şi argint în vistieriile tale; (Ezechiel 28:4)

nişte tineri fără vreun cusur trupesc, frumoşi la chip, înzestraţi cu înţelepciune în orice ramură a ştiinţei, cu minte ageră şi pricepere, în stare să slujească în casa împăratului, şi pe cari să -i înveţe scrierea şi limba Haldeilor. (Daniel 1:4)

Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri, şi înţelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile şi în toate visele. (Daniel 1:17)

În toate lucrurile cari cereau înţelepciune şi pricepere, şi despre cari îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decît toţi vrăjitorii şi cititorii în stele, cari erau în toată împărăţia lui. (Daniel 1:20)

El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi! (Daniel 2:21)

În împărăţia ta este un om, care are în el duhul dumnezeilor celor sfinţi; şi pe vremea tatălui tău, s'au găsit la el lumini, pricepere şi o înţelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadneţar, tatăl tău, da, tatăl tău, împărate, l -a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, Haldei, ghicitori, (Daniel 5:11)

şi anume, pentrucă s'a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Beltşaţar, un duh înalt, ştiinţă şi pricepere, putinţa să tîlcuiască visele, să lămurească întrebările grele, şi să deslege lucrurile încîlcite. Să fie chemat dar Daniel, şi el îţi va da tîlcuirea!`` (Daniel 5:12)

Am aflat despre tine că ai în tine duhul dumnezeilor, şi că la tine se găsesc lumini, pricepere, şi o înţelepciune nemaipomenită. (Daniel 5:14)

Ci te-ai înălţat împotriva Domnului cerurilor; vasele din casa Lui au fost aduse înaintea ta, şi aţi băut vin cu ele, tu şi mai marii tăi, nevestele şi ţiitoarele tale; ai lăudat pe dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fer, de lemn şi de piatră, cari nici nu văd, nici n'aud, şi nici nu pricep nimic, şi n'ai slăvit pe Dumnezeul în mîna căruia este suflarea ta şi toate căile tale! (Daniel 5:23)

Pe cînd eu, Daniel, aveam vedenia aceasta, şi căutam s'o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva, care avea înfăţişarea unui om. (Daniel 8:15)

În anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, s'a descoperit un cuvînt lui Daniel, numit Beltşaţar. Cuvîntul acesta, care este adevărat, vesteşte o mare nenorocire. El a fost cu luare aminte la cuvîntul acesta, şi a priceput vedenia. (Daniel 10:1)

Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul, şi niciunul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege. (Daniel 12:10)

Ci Efraim a ajuns ca o turturică proastă, fără pricepere; ei cheamă Egiptul, şi aleargă în Asiria. (Osea 7:11)

Cine este înţelept, să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput, să le înţeleagă! Căci căile Domnului sînt drepte; şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvrătiţi cad pe ele (Osea 14:9)

Abonează-te pentru a fii înștiințat despre noi postări

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *