Versetele le puteți găsi navigând în jos!

Accesează resursele noastre

Concepute pe versete Biblice din mai multe tematici

Accesează biblioteca noastră de peste 280 de resurse (predici, articole, broșuri și predici scrise) concepute exclusiv pe versete Biblice. Caută după cuvinte cheie sau filtrează după tematica dorită. Explorează mai multe materiale concepute pe versete biblice din diverse tematici.

Atras de frumusețea caracterului lui Hristos

Articol conceput pe versete Biblice

Întâlnirea cu Hristos este întotdeauna o experiență transformatoare. Citește acest articol pentru a afla despre profunzimea caracterului Domnului Isus, care ne îndeamnă  la o relație mai strânsă cu El.

Accesează acum

Lucrurile lui Dumnezeu, care la inima omului firesc nu s-au suit

Predică audio concepută pe versete Biblice

Asculta această predică care-ți va dezvălui profunzimea planului divin pentru omenire. Află despre modul în care Dumnezeu își revelează Împărăția celor care îl caută cu o inimă curată.

Accesează acum

 

Împărăția lui Dumnezeu, Legile și cetățenii ei

Predică scrisă concepută pe versete Biblice

Această predică scrisa îți oferă o înțelegere clară a principiilor divine și a modului în care putem deveni cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu. Descoperă legile care guvernează Împărăția lui Dumnezeu și învață cum să trăiești conform voii Lui.

Accesează acum

Alte resurse concepute

Pe versete versete Biblice

Frica de Domnul, rolul acesteia in planul lui Dumnezeu

Predica conceputa pe versete Biblice

Asculta aceasta predica pentru a descoperi respectul profund pe care suntem chemati sa-l avem fata de Dumnezeu. Invata cum frica de Domnul nu este o emotie, ci o necesitate in viata autentica de credinta.

Asculta predica acum

 

Rolul uceniciei in planul lui Dumnezeu

Predica scrisa conceputa pe versete Biblice

Citeste aceasta predica scrisa pentru a aprofunda importanta urmarii lui Hristos in viata de zi cu zi. Invata cum ucenicia nu este doar un proces de invatare, ci un angajament profund fata de valorile si invataturile lui Hristos.

Citeste predica pentru a afla

 

Lucrurile din Imparatia lui Dumnezeu

Articol conceput pe versete Biblice

Acest articol îți va revela unele din comorile ascunse ale Imparatiei divine. Afla cum valorile si principiile Imparatiei lui Dumnezeu pot transforma viata ta de zi cu zi.

Acceseaza acum

 

Broșură concepută pe versete Biblice

ROSTUL VIEȚII

La o analiză mai atentă, observăm că aproape nimeni nu se oprește să se întrebe care este adevăratul rost al acestei vieți limitate. De ce îmbătrânim? De ce ne îmbolnăvim și murim? Care este originea morții și cine a stabilit aceste reguli ale vieții?

Multe întrebări se învârt în jurul sensului existenței noastre: Ce rost are să ne naștem, să trăim 70-80 de ani, doar pentru ca totul să se termine la cimitir? Care este scopul acestei scurte vieți pe pământ? Suntem doar consumatori ai timpului? Ce sens are să ne bucurăm de viață, dacă, în cele din urmă, vom muri și vom fi uitați?

Ce scop a avut Dumnezeu când a creat omul? A fost acela ca omul să trăiască doar pentru a muri și a fi uitat? Ce se întâmplă cu sufletul omului după moarte? Este moartea un pas către o altă formă de existență, o tranziție spre altceva?

Citind această broșură, vei putea descoperi în profunzime scopul existenței noastre din perspectiva Sfintelor Scripturi. Descoperă modul în care Dumnezeu poate aduce claritate și direcție vieții noastre.

Broșura Rostul Vieții [PDF]

 

Conține peste

125

versete din Biblie

Descoperă peste

20

tematici Biblice

Bibliotecă digitală

Explorează resursele noastre

Predici

Predici scrise

i

Articole

Resurse

Versete de biruință din Biblie

Noul Testament

(Mat 12:20) Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruiască judecata.

(Mat 16:18) Și Eu îți spun: tu ești Petru , și pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui.

(Lc 11:22) Dar, dacă vine peste el unul mai tare decât el și-l biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el.

(Lc 23:23) Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit.

(Ioan 1:5) Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o.

(Ioan 16:33) V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.”

(Fapt 19:16) Și omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea.

(Fapt 20:9) Și un tânăr, numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel; biruit de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort.

(Rom 3:4) Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris: „Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale și să ieși biruitor când vei fi judecat.”

(Rom 5:4) răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea.

(Rom 8:37) Totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.

(Rom 12:21) Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine.

(1 Cor 15:54) Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghițită de biruință.

(1 Cor 15:55) Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte?”

(1 Cor 15:57) Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos!

(2 Cor 2:14) Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui.

(Efes 6:13) De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul.

(Col 2:15) A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce.

(Iac 2:13) căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă; dar mila biruiește judecata.

(2 Pet 2:19) Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit.

(2 Pet 2:20) În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi.

(1 In 2:13) Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl.

(1 In 2:14) V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău.

(1 In 4:4) Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.

(1 In 5:4) pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea; și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră.

(1 In 5:5) Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

(Apoc 2:7) Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu.’

(Apoc 2:11) Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.’

(Apoc 2:17) Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și-i voi da o piatră albă; și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care-l primește.’

(Apoc 2:26) Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările Mele îi voi da stăpânire peste neamuri.

(Apoc 3:5) Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui.»’

(Apoc 3:12) Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu și nu va mai ieși din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu și numele cetății Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim , care are să se coboare din cer, de la Dumnezeul Meu, și Numele Meu cel nou.»’

(Apoc 3:21) Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.»’

(Apoc 5:5) Și unul din bătrâni mi-a zis: „Nu plânge: Iată că Leul din seminția lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei.

(Apoc 6:2) M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc; i s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască.

(Apoc 11:7) Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și-i va omorî.

(Apoc 12:8) dar n-au putut birui; și locul lor nu li s-a mai găsit în cer.

Ascultă această predică

Rolul suferinței în planul lui Dumnezeu de desăvârșire al omului

Am auzit cu toți un mesaj care s-a concentrat pe suferința Domnului Isus. De ce a suferit Domnul Isus si de ce ar fi aceasta chemare si pentru noi ca să îi urmăm exemplul?

Accesează

Mergi la toate predicile

(Apoc 12:11) Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte.

(Apoc 13:7) I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam.

(Apoc 15:2) Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei.

(Apoc 17:14) Ei se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui.”

(Apoc 21:7) Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul Meu.

Vechiul Testament

(Gen 14:11) Biruitorii au luat toate bogățiile Sodomei și Gomorei și toate merindele lor și au plecat.

(Gen 30:8) Rahela a zis: „Am luptat cu Dumnezeu împotriva surorii mele și am biruit.” De aceea i-a pus numele Neftali (Luptele lui Dumnezeu).

(Gen 32:25) Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov, pe când se lupta cu el.

(Gen 32:28) Apoi a zis: „Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Cel ce luptă cu Dumnezeu), căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor.”

(Exod 17:13) Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul sabiei.

(Exod 32:18) Moise a răspuns: „Strigătul acesta nu-i nici strigăt de biruitori, nici strigăt de biruiți; ce aud eu este glasul unor oameni care cântă!”

(Num 13:30) Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: „Haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori!”

(Deut 28:7) Domnul îți va da biruință asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta.

(Jud 5:13) Atunci, o rămășiță din popor a biruit pe cei puternici,Domnul mi-a dat biruința asupra celor viteji.

(Jud 5:30) ‘Negreșit, au găsit pradă! Și-o împart:O fată, două fete de fiecare om;Pradă de haine vopsite pentru Sisera;Pradă de haine vopsite, cusute la gherghef,Două haine vopsite și cusute la gherghef,De pus pe grumazul biruitorului!’

(Jud 16:5) Domnitorii filistenilor s-au suit la ea și i-au zis: „Înduplecă-l și află de unde-i vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim, ca să-l legăm și să-l slăbim, și-ți vom da fiecare câte o mie o sută de sicli de argint.”

(Jud 16:6) Dalila a zis lui Samson: „Spune-mi, te rog, de unde-ți vine puterea ta cea mare și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit.”

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

La o analiză mai atentă observăm că aproape nimeni nu se oprește să se întrebe care este adevăratul rost al acestei vieți limitate. Ce scop a avut Dumnezeu când a creat omul? A fost acela ca omul să trăiască doar pentru a muri și a fi uitat?

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

(1 Sam 2:9) El va păzi pașii preaiubiților Lui,Dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric,Căci omul nu va birui prin putere.

(1 Sam 14:47) După ce a luat Saul domnia peste Israel, a făcut război în toate părțile cu toți vrăjmașii lui: cu Moab, cu copiii lui Amon, cu Edom, cu împărații din Țoba și cu filistenii și, oriîncotro se întorcea, era biruitor.

(1 Sam 15:12) S-a sculat dis-de-dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul. Și au venit și i-au spus: „Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință, apoi s-a întors și, trecând mai departe, s-a coborât la Ghilgal.”

(1 Sam 17:9) Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri, dar, dacă-l voi birui și-l voi omorî eu, voi ne veți fi robi nouă și ne veți sluji.”

(1 Sam 17:47) Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță. Căci biruința este a Domnului. Și El vă dă în mâinile noastre.”

(1 Sam 26:25) Saul a zis lui David: „Fii binecuvântat, fiul meu David! Tu vei face lucruri mari și vei birui.” David și-a văzut de drum, și Saul s-a întors acasă.

(2 Sam 8:11) Împăratul David le-a închinat Domnului, cum închinase și argintul și aurul luate de la toate neamurile pe care le biruise,

(2 Sam 8:13) La întoarcerea de la biruința lui asupra sirienilor, David și-a făcut iarăși un nume bătând în Valea Sării optsprezece mii de edomiți.

(2 Sam 19:2) Și, în ziua aceea, biruința s-a prefăcut în jale pentru tot poporul, căci în ziua aceea, poporul auzea zicându-se: „Împăratul este mâhnit din pricina fiului său.”

(1 Împ 16:22) Cei ce urmau pe Omri au biruit pe cei ce urmau pe Tibni, fiul lui Ghinat. Tibni a murit, și Omri a domnit.

(2 Împ 16:5) Atunci, Rețin, împăratul Siriei, și Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit împotriva Ierusalimului ca să lupte împotriva lui. Au împresurat pe Ahaz, dar n-au putut să-l biruiască.

(2 Cron 13:8) Și acum, voi credeți că puteți ieși biruitori asupra împărăției Domnului, care este în mâinile fiilor lui David, și voi sunteți o mare mulțime și aveți cu voi vițeii de aur pe care vi i-a făcut Ieroboam ca dumnezei.

(2 Cron 13:18) Copiii lui Israel au fost smeriți în vremea aceea, și copiii lui Iuda au câștigat biruința pentru că se sprijiniseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor.

(2 Cron 14:11) Asa a chemat pe Domnul Dumnezeul lui și a zis: „Doamne, numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare, vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru! Căci pe Tine ne sprijinim și în Numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru: să nu iasă biruitor omul împotriva Ta!”

(2 Cron 27:5) A fost în război cu împăratul fiilor lui Amon și i-a biruit. Fiii lui Amon i-au dat în anul acela o sută de talanți de argint, zece mii de cori de grâu și zece mii de orz și i-au plătit tot atât pe anul al doilea și al treilea.

(Est 2:21) În același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bigtan și Tereș, doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului, s-au lăsat biruiți de o supărare și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahașveroș.

(Iov 17:4) Căci le-ai încuiat inima în fața priceperii.De aceea nici nu-i vei lăsa să biruiască.

(Iov 20:5) biruința celor răi a fost scurtăși bucuria nelegiuitului, numai de o clipă?

(Ps 9:19) Scoală-Te, Doamne, ca să nu biruiască omul;neamurile să fie judecate înaintea Ta!

(Ps 13:4) ca să nu zică vrăjmașul meu: „L-am biruit”și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin!

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

Credem că cel mai important lucru din această viață scurtă pe care o trăim este ca fiecare să cunoaștem cu exactitate planul lui Dumnezeu cu privire la noi oamenii.

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

(Ps 20:5) Atunci noi ne vom bucura de biruința tași vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru.Domnul să-ți asculte toate dorințele tale!

(Ps 33:17) calul nu poate da chezășia biruințeiși toată vlaga lui nu dă izbăvirea.

(Ps 41:11) Prin aceasta voi cunoaște că mă iubești,dacă nu mă va birui vrăjmașul meu.

(Ps 45:4) da, slava ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă,apără adevărul, blândețea și neprihănirea,și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate!

(Ps 47:5) Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruință,Domnul înaintează în sunetul trâmbiței.

(Ps 60:4) Ai dat celor ce se tem de Tine un steag,ca să-l înalțe spre biruința adevărului. (Oprire)

(Ps 60:6) Dumnezeu a zis în sfințenia Lui: „Voi ieși biruitor,voi împărți Sihemul și voi măsura valea Sucot.

(Ps 94:3) Până când vor birui cei răi, Doamne,până când vor birui cei răi?

(Ps 108:7) Dumnezeu a vorbit în sfințenia Lui: „Voi birui,voi împărți Sihemul, voi măsura valea Sucot;

(Ps 118:15) Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți:dreapta Domnului câștigă biruința!

(Ps 118:16) Dreapta Domnului se înalță;dreapta Domnului câștigă biruința!

(Ps 129:2) destul m-au asuprit din tinerețe,dar nu m-au biruit.

(Ps 137:3) Căci, acolo, biruitorii noștri ne cereau cântăriși asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând:„Cântați-ne câteva din cântările Sionului!”

(Ps 144:10) Tu, care dai împăraților biruința,care ai scăpat de sabie ucigașă pe robul Tău David,

(Prov 11:14) Când nu este chibzuință, poporul cade,dar biruința vine prin marele număr de sfetnici.

(Prov 21:31) Calul este pregătit pentru ziua bătăliei,dar biruința este a Domnului.

(Prov 24:6) Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia,și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința.

(Prov 28:12) Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă,dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde.

(Prov 29:6) În păcatul omului rău este o cursă,dar cel bun biruiește și se bucură.

(Ecl 10:1) Muștele moarte strică și acresc untdelemnul negustorului de unsori; tot așa, puțină nebunie biruiește înțelepciunea și slava.

(Isa 14:12) Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!

(Isa 25:5) Cum domolești căldura într-un pământ arzător, așa ai domolit zarva străinilor; cum este înădușită căldura de umbra unui nor, așa au fost înădușite cântările de biruință ale asupritorilor.

(Isa 35:2) se va acoperi cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie și strigăte de biruință, căci i se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru.

(Isa 35:10) Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi!

(Isa 41:10) nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.

(Isa 51:11) Astfel, cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruință și o bucurie veșnică le va încununa capul; îi va apuca veselia și bucuria, iar durerea și gemetele vor fugi.

(Ier 1:19) Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, căci Eu sunt cu tine, ca să te scap”, zice Domnul.

(Ier 15:20) Te voi face pentru poporul acesta ca un zid tare de aramă; ei se vor război cu tine, dar nu te vor birui; căci Eu voi fi cu tine, ca să te scap și să te izbăvesc”, zice Domnul.

(Ier 20:7) M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat; ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit! În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine.

(Ier 20:11) Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine că n-au lucrat cu chibzuință; de o veșnică rușine, care nu se va uita!

(Ier 32:24) Iată, șanțurile de apărare se înalță împotriva cetății și o amenință; cetatea va fi dată în mâinile haldeenilor, care luptă împotriva ei, biruită de sabie, de foamete și de ciumă. Ce ai spus Tu s-a întâmplat: Tu Însuți vezi!

(Ier 32:36) Și acum, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre cetatea aceasta, despre care ziceți: „Va fi dată în mâinile împăratului Babilonului, biruită prin sabie, prin foamete și prin ciumă”:

(Plâng 1:5) Asupritorii lui sar biruitori, vrăjmașii lui sunt mulțumiți.Căci Domnul l-a smerit din pricina mulțimii păcatelor lui;copiii lui au mers în robie înaintea asupritorului.

(Plâng 1:16) De aceea plâng, îmi varsă lacrimi ochii,căci S-a depărtat de la mine Cel ce trebuia să mă mângâie, Cel ce trebuia să-mi învioreze viața;fiii mei sunt zdrobiți, căci vrăjmașul a biruit.”

(Dan 7:21) Am văzut, de asemenea, cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit,

(Dan 10:13) Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci și una de zile, și iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei.

(Dan 11:7) În vremea aceea însă se va ridica în locul ei un lăstar din aceeași rădăcină cu ea și va veni împotriva oștirii Siriei, da, va intra în cetățuia împăratului de la miazănoapte, va face ce va voi cu ea și va fi biruitor.

Ascultă această predică

Rolul suferinței în planul lui Dumnezeu de desăvârșire al omului

Am auzit cu toți un mesaj care s-a concentrat pe suferința Domnului Isus. De ce a suferit Domnul Isus si de ce ar fi aceasta chemare si pentru noi ca să îi urmăm exemplul?

Accesează

Mergi la toate predicile

(Dan 11:12) Atunci, inima împăratului se va îngâmfa, va doborî zece mii, dar tot nu va birui.

(Dan 11:23) După ce se vor uni cu el, el va întrebuința o viclenie; va porni și va birui cu puțină lume.

(Osea 12:4) S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel și acolo ne-a vorbit Dumnezeu.

(Hab 1:4) De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte.

(Hab 3:8) S-a mâniat oare Domnul pe râuri? Împotriva râurilor se aprinde mânia Ta sau împotriva mării se varsă urgia Ta, de ai încălecat pe caii Tăi și Te-ai suit în carul Tău de biruință?

(Zah 9:9) Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe.

Abonează-te pentru a fii înștiințat despre noi postări

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *