Versetele le puteți găsi navigând în jos!

Accesează resursele noastre

Concepute pe versete Biblice din mai multe tematici

Accesează biblioteca noastră de peste 280 de resurse (predici, articole, broșuri și predici scrise) concepute exclusiv pe versete Biblice. Caută după cuvinte cheie sau filtrează după tematica dorită. Explorează mai multe materiale concepute pe versete biblice din diverse tematici.

Atras de frumusețea caracterului lui Hristos

Articol conceput pe versete Biblice

Întâlnirea cu Hristos este întotdeauna o experiență transformatoare. Citește acest articol pentru a afla despre profunzimea caracterului Domnului Isus, care ne îndeamnă  la o relație mai strânsă cu El.

Accesează acum

Lucrurile lui Dumnezeu, care la inima omului firesc nu s-au suit

Predică audio concepută pe versete Biblice

Asculta această predică care-ți va dezvălui profunzimea planului divin pentru omenire. Află despre modul în care Dumnezeu își revelează Împărăția celor care îl caută cu o inimă curată.

Accesează acum

 

Împărăția lui Dumnezeu, Legile și cetățenii ei

Predică scrisă concepută pe versete Biblice

Această predică scrisa îți oferă o înțelegere clară a principiilor divine și a modului în care putem deveni cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu. Descoperă legile care guvernează Împărăția lui Dumnezeu și învață cum să trăiești conform voii Lui.

Accesează acum

Alte resurse concepute

Pe versete versete Biblice

Frica de Domnul, rolul acesteia in planul lui Dumnezeu

Predica conceputa pe versete Biblice

Asculta aceasta predica pentru a descoperi respectul profund pe care suntem chemati sa-l avem fata de Dumnezeu. Invata cum frica de Domnul nu este o emotie, ci o necesitate in viata autentica de credinta.

Asculta predica acum

 

Rolul uceniciei in planul lui Dumnezeu

Predica scrisa conceputa pe versete Biblice

Citeste aceasta predica scrisa pentru a aprofunda importanta urmarii lui Hristos in viata de zi cu zi. Invata cum ucenicia nu este doar un proces de invatare, ci un angajament profund fata de valorile si invataturile lui Hristos.

Citeste predica pentru a afla

 

Lucrurile din Imparatia lui Dumnezeu

Articol conceput pe versete Biblice

Acest articol îți va revela unele din comorile ascunse ale Imparatiei divine. Afla cum valorile si principiile Imparatiei lui Dumnezeu pot transforma viata ta de zi cu zi.

Acceseaza acum

 

Broșură concepută pe versete Biblice

ROSTUL VIEȚII

La o analiză mai atentă, observăm că aproape nimeni nu se oprește să se întrebe care este adevăratul rost al acestei vieți limitate. De ce îmbătrânim? De ce ne îmbolnăvim și murim? Care este originea morții și cine a stabilit aceste reguli ale vieții?

Multe întrebări se învârt în jurul sensului existenței noastre: Ce rost are să ne naștem, să trăim 70-80 de ani, doar pentru ca totul să se termine la cimitir? Care este scopul acestei scurte vieți pe pământ? Suntem doar consumatori ai timpului? Ce sens are să ne bucurăm de viață, dacă, în cele din urmă, vom muri și vom fi uitați?

Ce scop a avut Dumnezeu când a creat omul? A fost acela ca omul să trăiască doar pentru a muri și a fi uitat? Ce se întâmplă cu sufletul omului după moarte? Este moartea un pas către o altă formă de existență, o tranziție spre altceva?

Citind această broșură, vei putea descoperi în profunzime scopul existenței noastre din perspectiva Sfintelor Scripturi. Descoperă modul în care Dumnezeu poate aduce claritate și direcție vieții noastre.

Broșura Rostul Vieții [PDF]

 

Conține peste

125

versete din Biblie

Descoperă peste

20

tematici Biblice

Bibliotecă digitală

Explorează resursele noastre

Predici

Predici scrise

i

Articole

Resurse

Versete din Biblie despre Gad, gadiți

Noul Testament

Cînd a ajuns Isus de partea cealaltă, în ţinutul Gadarenilor, L-au întîmpinat doi îndrăciţi, cari ieşeau din morminte. Erau aşa de cumpliţi, că nimeni nu putea trece pe drumul acela. (Matei 8:28)

Au ajuns pe celălalt ţărm al mării, în ţinutul Gadarenilor. (Marcu 5:1)

Din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii erau pecetluiţi; din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii; din seminţia lui Gad, douăsprezece mii; (Apocalipsa 7:5)

Vechiul Testament

,,Cu noroc!“ a zis Lea. De aceea i -a pus numele Gad (Noroc). (Geneza 30:11)

Fiii Zilpei, roaba Leii: Gad şi Aşer. Aceştia sînt fiii lui Iacov, cari i s’au născut în Padan-Aram. (Geneza 35:26)

Fiii lui Gad: Ţifion, Haggi, Şuni, Eţbon, Eri, Arodi şi Areeli. – (Geneza 46:16)

Peste Gad vor da iuruş cete înarmate, Dar şi el va da iuruş peste ele şi le va urmări. (Geneza 49:19)

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

La o analiză mai atentă observăm că aproape nimeni nu se oprește să se întrebe care este adevăratul rost al acestei vieți limitate. Ce scop a avut Dumnezeu când a creat omul? A fost acela ca omul să trăiască doar pentru a muri și a fi uitat?

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

Dan, Neftali, Gad şi Aşer. (Exod 1:4)

pentru Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel; (Numeri 1:14)

Au trecut în cărţile neamului pe fiii lui Gad, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărînd numele bărbaţilor dela vîrsta de douăzeci de ani în sus, pe toţi cei în stare să poarte armele: (Numeri 1:24)

bărbaţii din seminţia lui Gad ieşiţi la numărătoare, au fost patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci. (Numeri 1:25)

apoi seminţia lui Gad, şi mai marele fiilor lui Gad, Elisa, fiul lui Deuel, (Numeri 2:14)

A şasea zi, căpetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel, (Numeri 7:42)

peste oştirea seminţiei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Deuel. (Numeri 10:20)

pentru seminţia lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi; (Numeri 13:10)

pentru seminţia lui Iosif, seminţia lui Manase: Gadi, fiul lui Susi; (Numeri 13:11)

pentru seminţia lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi. (Numeri 13:15)

Fiii lui Gad, după familiile lor: din Ţefon se pogoară familia Ţefoniţilor; din Haghi, familia Haghiţilor; din Şuni, familia Şuniţilor; (Numeri 26:15)

Acestea sînt familiile fiilor lui Gad, după cei ieşiţi la numărătoare: patruzeci de mii cinci sute. (Numeri 26:18)

Fiii lui Ruben şi fiii lui Gad aveau o mare mulţime de vite, şi au văzut că ţara lui Iaezer şi ţara Galaadului erau un loc bun pentru vite. (Numeri 32:1)

Atunci fiii lui Gad, şi fiii lui Ruben au venit la Moise, la preotul Eleazar şi la mai marii adunării, şi le-au zis: (Numeri 32:2)

Moise a răspuns fiilor lui Gad şi fiilor lui Ruben: ,,Fraţii voştri să meargă oare la război, şi voi să rămîneţi aici? (Numeri 32:6)

Fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au zis lui Moise: ,,Robii tăi vor face tot ce porunceşte domnul nostru. (Numeri 32:25)

El le -a zis: ,,Dacă fiii lui Gad şi fiii lui Ruben trec cu voi Iordanul, înarmaţi cu toţii ca să lupte înaintea Domnului, după ce ţara va fi supusă înaintea voastră, să le daţi în stăpînire ţinutul Galaadului. (Numeri 32:29)

Fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au răspuns: ,,Vom face tot ce a spus robilor tăi Domnul. (Numeri 32:31)

Moise a dat fiilor lui Gad şi fiilor lui Ruben, şi la jumătate din seminţia lui Manase, fiul lui Iosif, împărăţia lui Sihon, împăratul Amoriţilor, şi împărăţia lui Og, împăratul Basanului, ţara cu cetăţile ei, cu ţinuturile cetăţilor ţării de jur împrejur. (Numeri 32:33)

Fiii lui Gad au zidit Dibonul, Atarotul, Aroerul, (Numeri 32:34)

Căci seminţia fiilor lui Ruben, după casele lor părinteşti, şi seminţia fiilor lui Gad, după casele părinţilor lor, precum şi jumătate din seminţia lui Manase şi-au luat moştenirea. (Numeri 34:14)

Atunci am luat în stăpînire ţara aceasta. Am dat Rubeniţilor şi Gadiţilor ţinutul de la Aroer, care este pe pîrîul Arnon, şi jumătatea muntelui Galaad cu cetăţile lui. (Deuteronom 3:12)

Rubeniţilor şi Gadiţilor le-am dat o parte din Galaad pînă la pîrîul Arnon, al cărui mijloc slujeşte ca hotar, şi pînă la pîrîul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon; (Deuteronom 3:16)

Aceste cetăţi erau: Beţer, în pustie, în cîmpie, la Rubeniţi; Ramot, în Galaad, la Gadiţi, şi Golan, în Basan, la Manasiţi. (Deuteronom 4:43)

iar Ruben, Gad, Aşer, Zabulon, Dan şi Neftali, să stea pe muntele Ebal, ca să rostească blestemul. (Deuteronom 27:13)

Le-am luat ţara, şi am dat -o în stăpînire Rubeniţilor, Gadiţilor şi la jumătate din seminţia Manasiţilor. (Deuteronom 29:8)

Despre Gad a zis: ,,Binecuvîntat să fie cine lărgeşte pe Gad: Gad se odihneşte ca un leu, şi sfîşie la braţe şi capete. (Deuteronom 33:20)

Iosua a zis Rubeniţilor, Gadiţilor şi jumătăţii din seminţia lui Manase: (Iosua 1:12)

Fiii lui Ruben, fiii lui Gad, şi jumătate din seminţia lui Manase, au trecut înarmaţi înaintea copiilor lui Israel, cum le spusese Moise. (Iosua 4:12)

Moise, robul Domnului, şi copiii lui Israel, i-au bătut; şi Moise, robul Domnului, le -a dat ţara lor în stăpînirea Rubeniţilor, Gadiţilor, şi la jumătate din seminţia lui Manase. (Iosua 12:6)

Iată împăraţii pe cari i-au bătut Iosua şi copiii lui Israel dincoace de Iordan, la apus, dela Baal-Gad în valea Libanului pînă la muntele cel pleşuv, care se înalţă spre Seir. Iosua a dat ţara lor în stăpînire seminţiilor lui Israel, fiecăreia i -a dat partea ei, (Iosua 12:7)

Rubeniţii şi Gadiţii, cu cealaltă jumătate din seminţia lui Manase, şi-au primit moştenirea, pe care le -a dat -o Moise de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit, cum le -a dat -o Moise, robul Domnului: (Iosua 13:8)

Moise dăduse seminţiei lui Gad, fiilor lui Gad, o parte de moştenire, după familiile lor. (Iosua 13:24)

Aceasta este moştenirea fiilor lui Gad, după familiile lor: cetăţile şi satele lor. (Iosua 13:28)

Dar Leviţii să n’aibă parte în mijlocul vostru, căci moştenirea lor este preoţia Domnului; şi Gad, Ruben şi jumătate din seminţia lui Manase, şi-au primit moştenirea, pe care le -a dat -o Moise, robul Domnului, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit.“ (Iosua 18:7)

Şi de cealaltă parte a Iordanului, la răsăritul Ierihonului, a ales Beţerul, în pustie, în cîmpie, în seminţia lui Ruben; Ramot în Galaad, în seminţia lui Gad; şi Golan, în Basan, în seminţia lui Manase. (Iosua 20:8)

Fiii lui Merari, după familiile lor, au avut douăsprezece cetăţi din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad, şi din seminţia lui Zabulon. (Iosua 21:7)

şi din seminţia lui Gad: cetatea de scăpare pentru ucigaşi, Ramot din Galaad şi împrejurimile lui, Mahanaim şi împrejurimile lui, (Iosua 21:38)

Atunci Iosua a chemat pe Rubeniţi, pe Gadiţi şi jumătatea din seminţia lui Manase. (Iosua 22:1)

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

Credem că cel mai important lucru din această viață scurtă pe care o trăim este ca fiecare să cunoaștem cu exactitate planul lui Dumnezeu cu privire la noi oamenii.

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

Fiii lui Ruben, fiii lui Gad, şi jumătate din seminţia lui Manase, s’au întors acasă, lăsînd pe copiii lui Israel la Silo, în ţara Canaanului, ca să se ducă în ţara Galaadului, care era moşia lor şi unde se aşezaseră, cum poruncise lui Moise Domnul. (Iosua 22:9)

Cînd au ajuns pe malurile Iordanului, cari fac parte din ţara Canaanului, fiii lui Ruben, fiii lui Gad şi jumătate din seminţia lui Manase, au zidit acolo un altar lîngă Iordan, un altar a cărui mărime izbea privirile. (Iosua 22:10)

Copiii lui Israel au auzit zicîndu-se: ,,Iată că fiii lui Ruben; fiii lui Gad şi jumătate din seminţia lui Manase, au zidit un altar în faţa ţării Canaanului, pe malurile Iordanului, în părţile copiilor lui Israel.“ (Iosua 22:11)

Copiii lui Israel au trimes la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad şi la jumătatea din seminţia lui Manase, în ţara Galaadului, pe Fineas, fiul preotului Eleazar, (Iosua 22:13)

Ei au venit la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad şi la jumătate din seminţia lui Manase, în ţara Galaadului, şi le-au vorbit, astfel: (Iosua 22:15)

Fiii lui Ruben, fiii lui Gad şi jumătate din seminţia lui Manase, au răspuns astfel căpeteniilor peste miile lui Israel: (Iosua 22:21)

Domnul a pus Iordanul hotar între noi şi voi, fii ai lui Ruben şi fii ai lui Gad: voi n’aveţi parte de Domnul!` -Şi fiii voştri ar face astfel ca fiii noştri să nu se mai teamă de Domnul. (Iosua 22:25)

Cînd au auzit preotul Fineas, şi căpeteniile adunării, căpeteniile peste miile lui Israel, cari erau cu el, cuvintele pe cari le-au rostit fiii lui Ruben, fiii lui Gad şi fiii lui Manase, au rămas mulţămiţi. (Iosua 22:30)

Şi Fineas, fiul preotului Eleazar, a zis fiilor lui Ruben, fiilor lui Gad, şi fiilor lui Manase: ,,Cunoaştem acum că Domnul este în mijlocul nostru, fiindcă n’aţi săvîrşit păcatul acesta împotriva Domnului; şi aţi izbăvit astfel pe copiii lui Israel din mîna Domnului“. (Iosua 22:31)

Fineas, fiul preotului Eleazar, şi căpeteniile, au părăsit pe fiii lui Ruben şi pe fiii lui Gad, şi s’au întors din ţara Galaadului în ţara Canaanului, la copiii lui Israel, cărora le-au făcut o dare de seamă, (Iosua 22:32)

Copiii lui Israel au rămas mulţămiţi; au binecuvîntat pe Dumnezeu, şi n’au mai vorbit să se suie înarmaţi ca să pustiiască ţara pe care o locuiau fiii lui Ruben şi fiii lui Gad. (Iosua 22:33)

Fiii lui Ruben şi fiii lui Gad au numit altarul acela Ed (Martor) ,,căci“, au zis ei, ,,el este martor între noi că Domnul este Dumnezeu“. (Iosua 22:34)

Unii Evrei au trecut Iordanul, ca să se ducă în ţara lui Gad şi Galaad. Saul era tot la Ghilgal, şi tot poporul de lîngă el tremura. (1 Samuel 13:7)

Proorocul Gad a zis lui David: ,,Nu şedea în cetăţuie, ci du-te, şi intră în ţara lui Iuda.“ Şi David a plecat şi a ajuns la pădurea Heret. (1 Samuel 22:5)

Igheal, fiul lui Natan, din Ţoba. Bani, din Gad. (2 Samuel 23:36)

Au trecut Iordanul, şi au tăbărît la Aroer, la dreapta cetăţii care este în mijlocul văii Gad, şi lîngă Iaezer. (2 Samuel 24:5)

A doua zi, cînd s’a sculat David, cuvîntul Domnului a vorbit astfel proorocului Gad, văzătorul lui David: (2 Samuel 24:11)

Gad s’a dus la David, şi i -a făcut cunoscut lucrul acesta, zicînd: ,,Vrei şapte ani de foamete în ţara ta, sau să fugi trei luni dinaintea vrăjmaşilor tăi, cari te vor urmări, sau să bîntuie ciuma trei zile în ţară? Acum alege, şi vezi ce trebuie să răspund Celui ce mă trimete.“ (2 Samuel 24:13)

David a răspuns lui Gad: ,,Sînt într’o mare strîmtoare! Oh! mai bine să cădem în mînile Domnului, căci îndurările Lui sînt nemărginite; dar să nu cad în mînile oamenilor!“ (2 Samuel 24:14)

În ziua aceea, Gad a venit la David, şi i -a zis: ,,Suie-te şi înalţă un altar Domnului în aria lui Aravna, Iebusitul.“ (2 Samuel 24:18)

David s’a suit, după cuvîntul lui Gad, cum poruncise Domnul. (2 Samuel 24:19)

Dela Iordan, spre soare-răsare, a bătut toată ţara Galaadului, pe Gadiţi, Rubeniţi şi Manasiţi, dela Aroer, care este pe pîrîul Arnon, pînă la Galaad şi Basan. (2 Imparati 10:33)

Menahem, fiul lui Gadi, s’a suit din Tirţa şi a venit la Samaria, a lovit în Samaria pe Şalum, fiul lui Iabeş, şi l -a omorît; şi, în locul lui, a domnit el. (2 Imparati 15:14)

În al treizeci şi nouălea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel Menahem, fiul lui Gadi. A domnit zece ani la Samaria. (2 Imparati 15:17)

Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad şi Aşer. (1 Cronici 2:2)

Fiii lui Gad locuiau în faţa lor, în ţara Basanului, pînă la Salca. (1 Cronici 5:11)

Fiii lui Ruben, Gadiţii şi jumătate din seminţia lui Manase, aveau oameni viteji, cari purtau scut şi sabie, trăgeau cu arcul, şi erau deprinşi cu războiul, în număr de patruzeci şi patru de mii şapte sute şase zeci în stare să meargă la oaste. (1 Cronici 5:18)

Dumnezeul lui Israel a aţîţat duhul lui Pul, împăratul Asiriei, şi duhul lui Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei; şi Tilgat-Pilneser a luat robi pe Rubeniţi, Gadiţi şi jumătate din seminţia lui Manase şi i -a dus la Halah, la Habor, la Hara şi la rîul Gozan, unde au rămas pînă în ziua de azi. (1 Cronici 5:26)

Fiii lui Merari, după familiile lor, au căpătat prin sorţi douăsprezece cetăţi din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad şi din seminţia lui Zabulon. (1 Cronici 6:63)

şi din seminţia lui Gad, Ramot din Galaad cu locurile lui de păşunat, Mahanaim cu locurile lui de păşunat, (1 Cronici 6:80)

Dintre Gadiţi, nişte viteji au plecat să se ducă la David în cetăţuia din pustie, ostaşi deprinşi la război, înarmaţi cu scut şi cu suliţă, ca nişte lei, şi iuţi ca nişte căprioare de pe munţi. (1 Cronici 12:8)

Aceştia erau fiii lui Gad, căpetenii ale oştirii; unul singur, cel mai mic, putea să se lupte cu o sută de oameni, şi cel mai mare cu o mie. (1 Cronici 12:14)

Şi de cealaltă parte a Iordanului, din Rubeniţi, din Gadiţi, şi din jumătatea seminţiei lui Manase, cu toate armele de război, o sută douăzeci de mii. (1 Cronici 12:37)

Domnul a vorbit astfel lui Gad, văzătorul lui David: (1 Cronici 21:9)

Gad s’a dus la David, şi i -a zis: ,,Aşa vorbeşte Domnul: ,Primeşte: (1 Cronici 21:11)

David a răspuns lui Gad: ,,Sînt într’o mare strîmtorare! Să cad în mînile Domnului, căci îndurările Lui sînt nemărginite; dar să nu cad în mînile oamenilor!“ (1 Cronici 21:13)

Îngerul Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David, să se suie să ridice un altar Domnului în aria lui Ornan, Iebusitul. (1 Cronici 21:18)

David s’a suit, după cuvîntul pe care -l spusese Gad în Numele Domnului. (1 Cronici 21:19)

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

Nasterea din nou sau primirea dreptului de cetățenie în Împărăția lui Dumnezeu este cel mai mare eveniment care poate avea loc în viața unui om.

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

Fraţii lui Ieria, oameni viteji, erau în număr de două mii şapte sute capi de case părinteşti. Împăratul David i -a pus peste Rubeniţi, peste Gadiţi şi peste jumătatea seminţiei lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu şi pentru treburile împăratului. (1 Cronici 26:32)

Faptele împăratului David, cele dintîi şi cele depe urmă, sînt scrise în cartea lui Samuel văzătorul, şi în cartea proorocului Natan şi în cartea proorocului Gad, (1 Cronici 29:29)

A pus pe Leviţi în Casa Domnului cu chimvale, alăute şi arfe, după rînduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului, şi proorocului Natan; căci astfel era porunca Domnului, dată prin proorocii Săi. (2 Cronici 29:25)

Asupra copiiilor lui Amon. Aşa vorbeşte Domnul: ,,N’are Israel fii? Şi n’are moştenitori? Atunci pentruce stăpîneşte Malcom Gadul, şi locuieşte poporul lui în cetăţile lui? (Ieremia 49:1)

Lîngă hotarul lui Zabulon, dela răsărit pînă la apus, partea lui Gad. (Ezechiel 48:27)

Lîngă hotarul lui Gad însă, pe partea de miazăzi, la miazăzi, hotarul va merge dela Tamar pînă la apele Meriba dela Cades, pînă la pîrîul Egiptului, şi pînă la marea cea mare. (Ezechiel 48:28)

În partea de apus, cu o întindere de patru mii cinci sute de coţi şi trei porţi: o poartă a lui Gad, o poartă a lui Aşer, şi o poartă a lui Neftali. (Ezechiel 48:34)

Abonează-te pentru a fii înștiințat despre noi postări

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *