Versetele le puteți găsi navigând în jos!

Accesează resursele noastre

Concepute pe versete Biblice din mai multe tematici

Accesează biblioteca noastră de peste 280 de resurse (predici, articole, broșuri și predici scrise) concepute exclusiv pe versete Biblice. Caută după cuvinte cheie sau filtrează după tematica dorită. Explorează mai multe materiale concepute pe versete biblice din diverse tematici.

Atras de frumusețea caracterului lui Hristos

Articol conceput pe versete Biblice

Întâlnirea cu Hristos este întotdeauna o experiență transformatoare. Citește acest articol pentru a afla despre profunzimea caracterului Domnului Isus, care ne îndeamnă  la o relație mai strânsă cu El.

Accesează acum

Lucrurile lui Dumnezeu, care la inima omului firesc nu s-au suit

Predică audio concepută pe versete Biblice

Asculta această predică care-ți va dezvălui profunzimea planului divin pentru omenire. Află despre modul în care Dumnezeu își revelează Împărăția celor care îl caută cu o inimă curată.

Accesează acum

 

Împărăția lui Dumnezeu, Legile și cetățenii ei

Predică scrisă concepută pe versete Biblice

Această predică scrisa îți oferă o înțelegere clară a principiilor divine și a modului în care putem deveni cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu. Descoperă legile care guvernează Împărăția lui Dumnezeu și învață cum să trăiești conform voii Lui.

Accesează acum

Alte resurse concepute

Pe versete versete Biblice

Frica de Domnul, rolul acesteia in planul lui Dumnezeu

Predica conceputa pe versete Biblice

Asculta aceasta predica pentru a descoperi respectul profund pe care suntem chemati sa-l avem fata de Dumnezeu. Invata cum frica de Domnul nu este o emotie, ci o necesitate in viata autentica de credinta.

Asculta predica acum

 

Rolul uceniciei in planul lui Dumnezeu

Predica scrisa conceputa pe versete Biblice

Citeste aceasta predica scrisa pentru a aprofunda importanta urmarii lui Hristos in viata de zi cu zi. Invata cum ucenicia nu este doar un proces de invatare, ci un angajament profund fata de valorile si invataturile lui Hristos.

Citeste predica pentru a afla

 

Lucrurile din Imparatia lui Dumnezeu

Articol conceput pe versete Biblice

Acest articol îți va revela unele din comorile ascunse ale Imparatiei divine. Afla cum valorile si principiile Imparatiei lui Dumnezeu pot transforma viata ta de zi cu zi.

Acceseaza acum

 

Broșură concepută pe versete Biblice

ROSTUL VIEȚII

La o analiză mai atentă, observăm că aproape nimeni nu se oprește să se întrebe care este adevăratul rost al acestei vieți limitate. De ce îmbătrânim? De ce ne îmbolnăvim și murim? Care este originea morții și cine a stabilit aceste reguli ale vieții?

Multe întrebări se învârt în jurul sensului existenței noastre: Ce rost are să ne naștem, să trăim 70-80 de ani, doar pentru ca totul să se termine la cimitir? Care este scopul acestei scurte vieți pe pământ? Suntem doar consumatori ai timpului? Ce sens are să ne bucurăm de viață, dacă, în cele din urmă, vom muri și vom fi uitați?

Ce scop a avut Dumnezeu când a creat omul? A fost acela ca omul să trăiască doar pentru a muri și a fi uitat? Ce se întâmplă cu sufletul omului după moarte? Este moartea un pas către o altă formă de existență, o tranziție spre altceva?

Citind această broșură, vei putea descoperi în profunzime scopul existenței noastre din perspectiva Sfintelor Scripturi. Descoperă modul în care Dumnezeu poate aduce claritate și direcție vieții noastre.

Broșura Rostul Vieții [PDF]

 

Conține peste

125

versete din Biblie

Descoperă peste

20

tematici Biblice

Bibliotecă digitală

Explorează resursele noastre

Predici

Predici scrise

i

Articole

Resurse

Versete din Biblie despre iubire

Noul Testament

Şi din ceruri s’a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.“ (Matei 3:17)

Dar Eu vă spun: Iubiți pe vrăjmaşii voştri, binecuvîntaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celorce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru ceice vă asupresc şi vă prigonesc, (Matei 5:44)

Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? (Matei 5:46)

Nimeni nu poate sluji la doi stăpîni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celalt; sau va ţinea la unul, şi va nesocoti pe celalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona. (Matei 6:24)

,,Iată Robul Meu, pe care L-am ales, Prea iubitul Meu, în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, şi va vesti Neamurilor judecata. (Matei 12:18)

Pe cînd vorbea el încă, iată că i -a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s’a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!“ (Matei 17:5)

Şi din ceruri s’a auzit un glas, care zicea: ,,Tu eşti Fiul Meu prea iubit, în Tine îmi găsesc toată plăcerea Mea.“ (Marcu 1:11)

A venit un nor şi i -a acoperit cu umbra lui; şi din nor s’a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit: de El să ascultaţi!“ (Marcu 9:7)

Isus S’a uitat ţintă la el, l -a iubit, şi i -a zis: ,,Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea, şi urmează-Mă.“ (Marcu 10:21)

Mai avea un singur fiu prea iubit; la urmă, l -a trimes şi pe el la ei. ,Vor primi cu cinste pe fiul meu!` zicea el. (Marcu 12:6)

şi că a -L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul, şi cu toată puterea, şi a iubi pe aproapele ca pe sine, este mai mult decît toate arderile de tot şi decît ,,toate jertfele.“ (Marcu 12:33)

şi Duhul Sfînt S’a pogorît peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s’a auzit un glas, care zicea: ,,Tu eşti Fiul Meu prea iubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!“ (Luca 3:22)

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

La o analiză mai atentă observăm că aproape nimeni nu se oprește să se întrebe care este adevăratul rost al acestei vieți limitate. Ce scop a avut Dumnezeu când a creat omul? A fost acela ca omul să trăiască doar pentru a muri și a fi uitat?

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

Dar Eu vă spun vouă, cari Mă ascultaţi: Iubiți pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc, (Luca 6:27)

Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii iubesc pe cei ce -i iubesc pe ei. (Luca 6:32)

Voi însă, iubiți pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare, şi veţi fi fiii Celui Prea Înalt; căci El este bun şi cu cei nemulţămitori şi cu cei răi. (Luca 6:35)

Fiindcă n’aveau cu ce plăti, i -a iertat pe amîndoi. Spune-Mi dar, care din ei îl va iubi mai mult?“ (Luca 7:42)

De aceea îţi spun: Păcatele ei, cari sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin, iubește puţin.“ (Luca 7:47)

Şi din nor s’a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit: de El să ascultaţi.“ (Luca 9:35)

Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpîni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celalt, sau va ţinea numai la unul şi va nesocoti pe celalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.“ (Luca 16:13)

Fariseii, cari erau iubitori de bani, ascultau şi ei toate lucrurile acestea, şi îşi băteau joc de El. (Luca 16:14)

Stăpînul viei a zis: ,,Ce să fac? Am să trimet pe fiul meu prea iubit; poate că îl vor primi cu cinste.“ (Luca 20:13)

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. (Ioan 3:16)

Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunerecul decît lumina, pentrucă faptele lor erau rele. (Ioan 3:19)

Isus le -a zis: ,,Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M’aţi iubi şi pe Mine, căci Eu am ieşit şi vin dela Dumnezeu: n’am venit dela Mine însumi, ci El M’a trimes. (Ioan 8:42)

Căci au iubit mai mult slava oamenilor decît slava lui Dumnezeu. (Ioan 12:43)

Înainte de praznicul Paştelor, Isus, ca Cel care ştia că I -a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl şi fiindcă iubea pe ai Săi, cari erau în lume, i -a iubit pînă la capăt. (Ioan 13:1)

Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiți şi voi unii pe alţii. (Ioan 13:34)

Dacă Mă iubiți, veţi păzi poruncile Mele. (Ioan 14:15)

Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubește; şi cine Mă iubește, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.“ (Ioan 14:21)

Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvîntul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el. (Ioan 14:23)

Aţi auzit că v’am spus: ,Mă duc, şi Mă voi întoarce la voi.` Dacă M’aţi iubi, v’aţi fi bucurat că v’am zis: ,Mă duc la Tatăl;` căci Tatăl este mai mare decît Mine. (Ioan 14:28)

Cum M’a iubit pe Mine Tatăl, aşa v’am iubit şi Eu pe voi. Rămîneţi în dragostea Mea. (Ioan 15:9)

Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alţii, cum v’am iubit Eu. (Ioan 15:12)

Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiți unii pe alţii. (Ioan 15:17)

Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentrucă nu sunteţi din lume, şi pentrucă Eu v’am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. (Ioan 15:19)

Căci Tatăl însuş vă iubește, pentrucă M’aţi iubit, şi aţi crezut că am ieşit dela Dumnezeu. (Ioan 16:27)

Eu în ei, şi Tu în Mine; -pentruca ei să fie în chip desăvîrşit una, ca să cunoască lumea că Tu M’ai trimes, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine. (Ioan 17:23)

Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, pe cari Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat -o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. (Ioan 17:24)

Citește această predică scrisă

Urmăriți să aveți Dragostea, fără ea nu primiți cununa

Cuvântul lui Dumnezeu de la 1 Corinteni capitolul 13 este un dedicat dragostei, care este o roadă a Duhului. Cu mulți ani în urmă citeam acest capitol din 1 Corinteni și observam că nu mă regăsesc în dragostea de acolo….

📃 Accesează

Mergi la toate predicile scrise

Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li -L voi mai face cunoscut, pentruca dragostea cu care M’ai iubit Tu, să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.“ (Ioan 17:26)

noi, după ce ne-am adunat cu toţii laolaltă, cu un gînd, am găsit cu cale să alegem nişte oameni, şi să -i trimetem la voi, împreună cu prea iubiții noştri Barnaba şi Pavel, (Faptele Apostolilor 15:25)

Deci, vouă tuturor, cari sunteţi prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi sfinţi: Har şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos! (Romani 1:7)

Totuş în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decît biruitori, prin Acela care ne -a iubit. (Romani 8:37)

după cum este scris: ,,Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urît.“ (Romani 9:13)

după cum zice în Osea: ,,Voi numi ,popor al Meu`, pe cel ce nu era poporul Meu, şi ,prea iubită`, pe cea care nu era prea iubită. (Romani 9:25)

În ce priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sunt iubiți, din pricina părinţilor lor. (Romani 11:28)

Iubiți-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întîietate altuia. (Romani 12:10)

Prea iubiților, nu vă răsbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mînia lui Dumnezeu; căci este scris: ,,Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti“, zice Domnul. (Romani 12:19)

Să nu datoraţi nimănui nimic, decît să vă iubiți unii pe alţii: căci cine iubește pe alţii, a împlinit Legea. (Romani 13:8)

Spuneţi sănătate şi Bisericii care se adună în casa lor. -Spuneţi sănătate lui Epenet, prea iubitul meu, care a fost cel dintîi rod al Asiei pentru Hristos. (Romani 16:5)

Spuneţi sănătate lui Ampliat, prea iubitul meu în Domnul. – (Romani 16:8)

Spuneţi sănătate lui Urban, tovarăşul nostru de lucru în Hristos, şi lui Stache, prea iubitul meu. – (Romani 16:9)

Spuneţi sănătate Trifenei şi Trifosei, cari se ostenesc pentru Domnul. -Spuneţi sănătate Persidei prea iubite, care s’a ostenit mult pentru Domnul. – (Romani 16:12)

Nu vă scriu aceste lucruri, ca să vă fac ruşine; ci ca să vă sfătuiesc ca pe nişte copii prea iubiți ai mei. (1 Corinteni 4:14)

Pentru aceasta v’am trimes pe Timotei, care este copilul meu prea iubit şi credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos şi de felul cum învăţ eu pe oameni pretutindeni în toate Bisericile. (1 Corinteni 4:17)

De aceea, prea iubiții mei, fugiţi de închinarea la idoli. (1 Corinteni 10:14)

De aceea, prea iubiții mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică. (1 Corinteni 15:58)

Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiților, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului, şi să ne ducem sfinţirea pînă la capăt, în frica de Dumnezeu. (2 Corinteni 7:1)

Şi eu, voi cheltui prea bucuros din ale mele, şi mă voi cheltui în totul şi pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atît mai puţin? (2 Corinteni 12:15)

De multă vreme voi vă închipuiţi că, vrem să ne apărăm înaintea voastră! Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos; şi toate aceste lucruri, le spunem, prea iubiților, pentru zidirea voastră. (2 Corinteni 12:19)

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m’a iubit şi S’a dat pe Sine însuş pentru mine. (Galateni 2:20)

spre lauda slavei harului Său, pe care ni l -a dat în Prea Iubitul Lui. (Efeseni 1:6)

Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne -a iubit, (Efeseni 2:4)

Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii prea iubiți. (Efeseni 5:1)

Trăiţi în dragoste, dupăcum şi Hristos ne -a iubit, şi S’a dat pe Sine pentru noi ,,ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros“, lui Dumnezeu. (Efeseni 5:2)

Bărbaţilor, iubiți-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S’a dat pe Sine pentru ea, (Efeseni 5:25)

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

Credem că cel mai important lucru din această viață scurtă pe care o trăim este ca fiecare să cunoaștem cu exactitate planul lui Dumnezeu cu privire la noi oamenii.

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

Acum, ca să ştiţi şi voi despre mine, Tihic, prea iubitul frate şi slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. (Efeseni 6:21)

Astfel dar, prea iubiților, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi pînă la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai cînd sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. (Filipeni 2:12)

De aceea, prea iubiții şi mult doriţii mei fraţi, bucuria şi cununa mea, rămîneţi astfel tari în Domnul, prea iubiților! (Filipeni 4:1)

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. (Filipeni 4:8)

cum aţi învăţat dela Epafras, prea iubitul nostru tovarăş de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi, (Coloseni 1:7)

Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiți, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blîndeţă, cu îndelungă răbdare. (Coloseni 3:12)

Bărbaţilor, iubiți-vă nevestele, şi nu ţineţi necaz pe ele. (Coloseni 3:19)

Tot ce este cu privire la mine, vă va spune Tihic, fratele prea iubit şi slujitorul credincios, tovarăşul meu de slujbă în Domnul. (Coloseni 4:7)

L-am trimes împreună cu Onisim, fratele credincios şi prea iubit, care este dintr’ai voştri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. (Coloseni 4:9)

Luca, doftorul prea iubit, şi Dima, vă trimet sănătate. (Coloseni 4:14)

Ştim, fraţi prea iubiți de Dumnezeu alegerea voastră. (1 Tesaloniceni 1:4)

Cît despre dragostea frăţească, n’aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost învăţăţi de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alţii, (1 Tesaloniceni 4:9)

şi iubiți în adevăr pe toţi fraţii, cari sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să sporiţi tot mai mult în ea. (1 Tesaloniceni 4:10)

Noi însă, fraţi prea iubiți de Domnul, trebuie să mulţămim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci dela început Dumnezeu v’a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. (2 Tesaloniceni 2:13)

Şi însuş Domnul nostru Isus Hristos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne -a iubit şi ne -a dat, prin harul Său, o mîngîiere vecinică şi o bună nădejde, (2 Tesaloniceni 2:16)

Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de cîştig mîrşav, ci să fie blînd, nu gîlcevitor, nu iubitor de bani; (1 Timotei 3:3)

Iar cei ce au stăpîni credincioşi, să nu -i dispreţuiască, supt cuvînt că sunt ,,fraţi“, ci să le slujească şi mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor, sunt credincioşi şi prea iubiți. Învaţă pe oameni aceste lucruri, şi spune-le apăsat. (1 Timotei 6:2)

Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, cari au umblat după ea, au rătăcit dela credinţă, şi s’au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. (1 Timotei 6:10)

către Timotei, copilul meu prea iubit: Har, îndurare şi pace dela Dumnezeu Tatăl, şi dela Hristos Isus, Domnul nostru! (2 Timotei 1:2)

Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţămitori, fără evlavie, (2 Timotei 3:2)

fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrînaţi, neîmblînziţi, neiubitori de bine, (2 Timotei 3:3)

vînzători, obraznici, îngîmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decît iubitori de Dumnezeu; (2 Timotei 3:4)

Deacum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi -o va da, în ,,ziua aceea“, Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. (2 Timotei 4:8)

ci să fie primitor de oaspeţi, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfînt, înfrînat; (Tit 1:8)

Pavel, întemniţat al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei, către prea iubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru, (Filimon 1:1)

dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus de cît pe un rob: ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine, şi cu atît mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul! (Filimon 1:16)

Tu ai iubit neprihănirea şi ai urît nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te -a uns cu un untdelemn de bucurie mai pe sus decît pe tovarăşii Tăi.“ (Evrei 1:9)

Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuş dela voi aşteptăm lucruri mai bune şi cari însoţesc mântuirea. (Evrei 6:9)

Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţămiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuş a zis: ,,Nicidecum n’am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.“ (Evrei 13:5)

Nu vă înşelaţi prea iubiții mei fraţi: (Iacob 1:16)

Ştiţi bine lucrul acesta, prea iubiții mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mînie; (Iacob 1:19)

Ascultaţi, prea iubiții mei fraţi: n’a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să -i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei, pe care a făgăduit -o celor ce -L iubesc? (Iacob 2:5)

pe care voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi, şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, (1 Petru 1:8)

Deci, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima; (1 Petru 1:22)

Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii pământeşti cari se războiesc cu sufletul. (1 Petru 2:11)

Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiți pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului! (1 Petru 2:17)

Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gînduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi , smeriţi. (1 Petru 3:8)

Prea iubiților, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi: (1 Petru 4:12)

Ascultă această predică

Ce am împotriva ta, este că ți-ai părăsit dragostea dintâi

Poate fiecare dintre noi ne întrebăm ce vrea să spună Domnul când vorbește despre dragostea dintâi. Ce vrea să spună Domnul Isus cu privire la acest păcat al părăsirii dragostei dintâi?

Accesează

Mergi la toate predicile

cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. (2 Petru 1:7)

Căci El a primit dela Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci cînd, din slava minunată, s'a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.`` (2 Petru 1:17)

După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit, şi au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii. (2 Petru 2:15)

Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă, pe care v'o scriu. În amîndouă, caut să vă trezesc mintea sănătoasă, prin înştiinţări, (2 Petru 3:1)

Dar, prea iubiților, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi. (2 Petru 3:8)

De aceea, prea iubiților, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace. (2 Petru 3:14)

Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v'a scris şi prea iubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, (2 Petru 3:15)

Voi deci, prea iubiților, ştiind mai dinainte aceste lucuri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi tîrîţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi, şi să vă pierdeţi tăria; (2 Petru 3:17)

Prea iubiților nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care aţi avut -o dela început. Porunca aceasta veche este Cuvîntul, pe care l-aţi auzit. (1 Ioan 2:7)

Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. (1 Ioan 2:15)

Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s'a arătat încă. Dar ştim că atunci cînd Se va arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea aşa cum este. (1 Ioan 3:2)

Căci vestirea, pe care aţi auzit -o dela început, este aceasta: să ne iubim unii pe alţii; (1 Ioan 3:11)

Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentrucă iubim pe fraţi. Cine nu iubește pe fratele său, rămîne în moarte. (1 Ioan 3:14)

Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul. (1 Ioan 3:18)

Prea iubiților, dacă nu ne osîndeşte inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. (1 Ioan 3:21)

Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne -a poruncit El. (1 Ioan 3:23)

Prea iubiților, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt dela Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi. (1 Ioan 4:1)

Prea iubiților, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este dela Dumnezeu. Şi oricine iubește, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu. (1 Ioan 4:7)

Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne -a iubit pe noi, şi a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. (1 Ioan 4:10)

Prea iubiților, dacă astfel ne -a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii. (1 Ioan 4:11)

Nimeni n'a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămîne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvîrşită în noi. (1 Ioan 4:12)

Noi Îl iubim pentrucă El ne -a iubit întîi. (1 Ioan 4:19)

Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui. (1 Ioan 5:2)

Şi acum, te rog, Doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci cea, pe care am avut -o dela început: să ne iubim unii pe alţii! (2 Ioan 1:5)

Presbiterul (Sau: bătrînul.) către prea iubitul Gaiu, pe care -l iubesc în adevăr. (3 Ioan 1:1)

Prea Iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. (3 Ioan 1:2)

Prea Iubitule, tu lucrezi cu credincioşie în tot ce faci pentru fraţi; şi pentru străini totodată. (3 Ioan 1:5)

Prea Iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele, este din Dumnezeu: cine face răul, n'a văzut pe Dumnezeu. (3 Ioan 1:11)

Iuda, rob al lui Isus Hristos, şi fratele lui Iacov, către cei chemaţi, cari sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl, şi păstraţi pentru Isus Hristos: (Iuda 1:1)

Prea iubiților, pe cînd căutam cutot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m'am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna. (Iuda 1:3)

Dar voi, prea iubiților, aduceţi-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. (Iuda 1:17)

Dar voi, prea iubiților, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră prea sfîntă, rugaţi-vă prin Duhul Sfînt, (Iuda 1:20)

Iată că îţi dau din ceice sunt în sinagoga Satanei, cari zic că sunt Iudei şi nu sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit. (Apocalipsa 3:9)

Ei l-au biruit, prin sîngele Mielului şi prin cuvîntul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar pînăla moarte. (Apocalipsa 12:11)

Şi ei s'au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Dar din cer s'a pogorît un foc care i -a mistuit. (Apocalipsa 20:9)

Vechiul Testament

Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara; a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, şi el a iubit -o. Astfel a fost mîngîiat Isaac pentru pierderea mamei sale. (Geneza 24:67)

Domnul a văzut că Lea nu era iubită; şi a făcut -o să aibă copii, pe cînd Rahela era stearpă. (Geneza 29:31)

A rămas iarăş însărcinată, şi a născut un fiu; şi a zis: ,,Domnul a auzit că nu eram iubită, şi mi -a dat şi pe acesta.`` De aceea, i -a pus numele Simeon (Ascultare). (Geneza 29:33)

S'a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata, şi a căutat s'o liniştească. (Geneza 34:3)

Să vă purtaţi cu străinul care locuieşte între voi ca şi cu un băştinaş din mijlocul vostru; să -l iubiți ca pe voi înşivă, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. (Levitic 19:34)

El a iubit pe părinţii tăi, şi de aceea a ales sămânța lor după ei; El însuş te -a scos din Egipt, prin puterea Lui cea mare. (Deuteronom 4:37)

El te va iubi, te va binecuvînta şi te va înmulţi; va binecuvînta rodul trupului tău şi rodul pământului tău, grîul tău, mustul şi untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite şi rodul turmelor tale de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi -o va da. (Deuteronom 7:13)

iubiți pe străin, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului. (Deuteronom 10:19)

Dacă veţi asculta de poruncile mele pe cari vi le dau astăzi, dacă veţi iubi pe Domnul, Dumnezeul vostru, şi dacă -I veţi sluji din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru, (Deuteronom 11:13)

Căci dacă veţi păzi toate aceste porunci pe cari vi le dau, şi dacă le veţi împlini, dacă veţi iubi pe Domnul, Dumnezeul vostru, veţi umbla în toate căile Lui şi vă veţi alipi de El, (Deuteronom 11:22)

să n'asculţi cuvintele acelui prooroc sau visător de vise, căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiți pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru. (Deuteronom 13:3)

Dar Domnul, Dumnezeul tău, n'a voit să asculte pe Balaam; şi Domnul, Dumnezeul tău, a schimbat blestemul acela în binecuvîntare, pentru că tu eşti iubit de Domnul, Dumnezeul tău. (Deuteronom 23:5)

Domnul, Dumnezeul tău, îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţei tale, şi vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti. (Deuteronom 30:6)

iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultînd de glasul Lui, şi lipindu-te de El: căci de aceasta atîrnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale, şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov``. (Deuteronom 30:20)

Citește acest articol

Școala Lui Hristos

Ca să avem posibilitatea să învățăm să trăim așa cum a trăit Domnul Isus și să creștem până la înălțimea staturii plinătății Lui, Dumnezeu a prevăzut în planul Lui Biserica, care este Trupul lui Hristos..

📄 Accesează

Mergi la toate articolele

Despre Beniamin a zis: ,,El este prea iubitul Domnului, El va locui la adăpost lîngă Dînsul. Domnul îl va ocroti totdeauna, Şi se va odihni între umerii Lui.`` (Deuteronom 33:12)

Aveţi grijă numai să păziţi şi să împliniţi poruncile şi legile pe cari vi le -a dat Moise, robul Domnului: să iubiți pe Domnul, Dumnezeul vostru, să umblaţi în toate căile Lui, să ţineţi poruncile Lui, să vă alipiţi de El, şi să -I slujiţi din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.`` (Iosua 22:5)

Vegheaţi dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul, Dumnezeul vostru. (Iosua 23:11)

După aceea, a iubit pe o femeie în valea Sorec. Ea se numea Dalila. (Judecatori 16:4)

El va păzi paşii prea iubiților Lui, Dar cei răi vor fi nimiciţi în întunerec; Căci omul nu va birui prin putere. (1 Samuel 2:9)

David sfîrşise de vorbit cu Saul. Şi de atunci sufletul lui Ionatan s'a alipit de sufletul lui David, şi Ionatan l -a iubit ca pe sufletul din el. (1 Samuel 18:1)

Saul şi Ionatan, cari s'au plăcut şi s'au iubit în timpul vieţii lor, n'au fost despărţiţi nici la moarte; erau mai uşori decît vulturii, mai tari decît leii. (2 Samuel 1:23)

David a mîngîiat pe nevastă-sa Bet-Şeba, şi a intrat la ea şi s'a culcat cu ea. Ea a născut un fiu, pe care l -a numit Solomon, şi care a fost iubit de Domnul. (2 Samuel 12:24)

El l -a încredinţat în mînile proorocului Natan, şi Natan i -a pus numele Iedidia (Iubitul Domnului), pentru Domnul. (2 Samuel 12:25)

După aceea, iată ce s'a întîmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă, numită Tamar; şi Amnon, fiul lui David, a iubit -o. (2 Samuel 13:1)

Apoi Amnon a urît -o foarte mult, mai mult decît o iubise. Şi i -a zis: ,,Scoală-te, şi du-te!`` (2 Samuel 13:15)

Hiram, împăratul Tirului, a trimes pe slujitorii săi la Solomon; căci auzise că fusese uns împărat în locul tatălui său, şi el iubise totdeauna pe David. (1 Imparati 5:1)

Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon; Moabite, Amonite, Edomite, Sidoniene, Hetite, (1 Imparati 11:1)

cari făceau parte din neamurile despre cari Domnul zisese copiilor lui Israel: ,,Să nu intraţi la ele, şi nici ele să nu intre la voi; căci v'ar întoarce negreşit inimile înspre dumnezeii lor.`` De aceste neamuri s'a alipit Solomon, tîrît de iubire. (1 Imparati 11:2)

Acum, Doamne, Dumnezeule, scoală-Te, vino la locul Tău de odihnă, Tu şi chivotul măreţiei Tale. Preoţii Tăi, Doamne Dumnezeule, să fie îmbrăcaţi cu mântuirea, şi prea iubiții Tăi să se bucure de fericire! (2 Cronici 6:41)

Iehu, fiul proorocului Hanani, i -a ieşit înainte, şi a zis împăratului Iosafat: ,,Cum de ai ajutat tu pe cel rău, şi ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mîniat Domnul pe tine. (2 Cronici 19:2)

Oare nu în aceasta a păcătuit Solomon, împăratul lui Israel? Nu era alt împărat ca el, în mulţimea popoarelor; el era iubit de Dumnezeul lui, şi Dumnezeu îl pusese împărat peste tot Israelul. Totuş, femeile străine l-au tîrît şi pe el în păcat. (Neemia 13:26)

Împăratul a iubit pe Estera mai mult decît pe toate celelalte femei, şi ea a căpătat trecere şi iubire înaintea lui mai mult decît toate celelalte fete. I -a pus cununa împărătească pe cap, şi a făcut -o împărăteasă în locul Vastii. (Estera 2:17)

Căci Iudeul Mardoheu era cel dintîi după împăratul Ahaşveroş. El era cu vază între Iudei şi iubit de mulţimea fraţilor săi, căci a căutat binele poporului său şi a vorbit pentru fericirea întregului său neam (Estera 10:3)

Ce! mi s'au dus zilele, mi s'au nimicit planurile, planurile acelea făcute cu atîta iubire în inima mea... (Iov 17:11)

Fiii oamenilor, pînă cînd va fi batjocorită slava mea? Pînă cînd veţi iubi deşertăciunea, şi veţi umbla după minciuni? (Oprire.) (Psalmi 4:2)

Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca prea iubitul Tău să vadă putrezirea. (Psalmi 16:10)

Cîntaţi Domnului, voi cei iubiți de El, măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel Sfînt! (Psalmi 30:4)

Iubiți dar pe Domnul, toţi cei iubiți de El. Căci Domnul păzeşte pe cei credincioşi, şi pedepseşte aspru pe cei mîndri. (Psalmi 31:23)

Printre prea iubitele tale sunt fete de împăraţi; împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir. (Psalmi 45:9)

Pentruca prea iubiții Tăi să fie izbăviţi, scapă-ne prin dreapta Ta, şi ascultă-ne! (Psalmi 60:5)

Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul: căci El vorbeşte de pace poporului Său şi iubiților Lui, numai, ei să nu cadă iarăş în nebunie. (Psalmi 85:8)

Păzeşte-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiți de Tine! Scapă, Dumnezeule, pe robul Tău, care se încrede în Tine! (Psalmi 86:2)

Atunci ai vorbit într'o vedenie prea iubitului Tău, şi ai zis: ,,Am dat ajutorul Meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tînăr; (Psalmi 89:19)

Urîţi răul, ceice iubiți pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui, şi -i izbăveşte din mîna celor răi. (Psalmi 97:10)

Pentru ca prea iubiții Tăi să fie izbăviţi, scapă-ne prin dreapta Ta, şi ascultă-ne! (Psalmi 108:6)

Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. (Psalmi 116:15)

Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi tîrziu, ca să mîncaţi o pîne cîştigată cu durere; căci prea iubiților Lui El le dă pîne ca în somn. (Psalmi 127:2)

,,Pînă cînd veţi iubi prostia, proştilor? Pînă cînd le va plăcea batjocoritorilor batjocura, şi vor urî nebunii ştiinţa? (Proverbe 1:22)

pentrucă n'au iubit sfaturile mele, şi au nesocotit toate mustrările mele. (Proverbe 1:30)

Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei! (Proverbe 5:19)

Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; mustră pe cel înţelept, şi el te va iubi! (Proverbe 9:8)

Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii, şi te vei sătura de pîne. - (Proverbe 20:13)

Un nume bun este mai de dorit decît o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decît argintul şi aurul. - (Proverbe 22:1)

iubitul îşi are vremea lui, şi urîtul îşi are vremea lui; războiul îşi are vremea lui, şi pacea îşi are vremea ei. (Ecclesiast 3:8)

Trage-mă după tine! Şi haidem să alergăm! Împăratul mă duce în odăile lui... Ne vom veseli şi ne vom bucura de tine; vom lăuda desmierdările tale mai mult de cît vinul! Pe drept eşti iubit. (Cantarea Cantarilor 1:4)

Prea iubitul meu îmi este ca un mănunchi de mir, care se odihneşte între ţîţele mele. (Cantarea Cantarilor 1:13)

Prea iubitul meu este pentru mine un strugure de măliniţă, din viile din En-Ghedi. - (Cantarea Cantarilor 1:14)

Ce frumoasă eşti, iubito, uite ce frumoasă eşti, cu ochii tăi de porumbiţă! - (Cantarea Cantarilor 1:15)

Ce frumos eşti, prea Iubitule, ce plăcut eşti! Verdeaţa este patul nostru! - (Cantarea Cantarilor 1:16)

Ca un crin în mijlocul spinilor, aşa este iubita mea între fete. - (Cantarea Cantarilor 2:2)

Ca un măr între copacii pădurii, aşa este prea iubitul meu între tineri. Cu aşa drag stau la umbra lui, şi rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. (Cantarea Cantarilor 2:3)

Aud glasul prea iubitului meu! Iată -l că vine, sărind peste munţi, săltînd pe dealuri. (Cantarea Cantarilor 2:8)

Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară, sau cu puiul de cerboaică. Iată -l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, priveşte printre zăbrele. (Cantarea Cantarilor 2:9)

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

Poate până azi nu ai avut, dealtfel ca mulți alții nici o implicare în Biserica unde ești membru și nu te-ai gândit că fiecare mădular este pus de Dumnezeu în trup ca să fie de folos celorlalte mădulare.

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

Prea iubitul meu vorbeşte şi-mi zice: Scoală-te, iubito, şi vino, frumoaso! (Cantarea Cantarilor 2:10)

Se pîrguiesc roadele în smochin, şi viile înflorite îşi răspîndesc mirosul. Scoală-te, iubito, şi vino, frumoaso. (Cantarea Cantarilor 2:13)

Prea iubitul meu este al meu, şi eu sunt a lui; el îşi paşte turma între crini. (Cantarea Cantarilor 2:16)

Pînă la răcoarea zilei, şi pînă la lungirea umbrelor, întoarce-te!... Iubitule, sai ca o căprioară sau ca puiul de cerb, peste munţii ce ne despart. (Cantarea Cantarilor 2:17)

Am căutat noaptea, în aşternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele; l-am căutat, dar nu l-am găsit... (Cantarea Cantarilor 3:1)

M'am sculat, atunci, şi am cutreierat cetatea, uliţele şi pieţele; şi am căutat pe iubitul inimii mele... L-am căutat, dar nu l-am găsit! (Cantarea Cantarilor 3:2)

M'au întîlnit păzitorii cari dau ocol cetăţii; şi i-am întrebat: ,,N'aţi văzut pe iubitul inimii mele?`` (Cantarea Cantarilor 3:3)

Abia trecusem de ei, şi am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat, şi nu l-am mai lăsat pînă nu l-am adus în casa mamei mele, în odaia celei ce m'a zămislit. - (Cantarea Cantarilor 3:4)

Ce frumoasă eşti, iubito, ce frumoasă eşti! Ochii tăi sunt ochi de porumbiţă, supt măhrama ta. Părul tău este ca o turmă de capre, poposită pe coama muntelui Galaad. (Cantarea Cantarilor 4:1)

Eşti frumoasă de tot, iubito, şi n'ai nici un cusur. (Cantarea Cantarilor 4:7)

Scoală-te, crivăţule! Vino, vîntule de miazăzi! Suflaţi peste grădina mea, ca să picure mirosurile din ea! -Să intre iubitul meu în grădina lui, şi să mănînce din roadele ei alese! - (Cantarea Cantarilor 4:16)

Adormisem, dar inima îmi veghea... Este glasul prea iubitului meu, care bate: ,,Deschide-mi, soro, scumpo, porumbiţo, neprihănito! Căci capul îmi este plin de rouă, cîrlionţii îmi sunt plini de picurii nopţii.`` - (Cantarea Cantarilor 5:2)

Dar iubitul meu a vîrît mîna pe gaura zăvorului, şi mi -a fost milă de el atunci. (Cantarea Cantarilor 5:4)

M'am sculat să deschid iubitului meu, în timp ce de pe mînile mele picura smirnă, şi de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mînerul zăvorului. (Cantarea Cantarilor 5:5)

Am deschis iubitului meu; dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Înebuneam, cînd îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit; l-am strigat, dar nu mi -a răspuns. (Cantarea Cantarilor 5:6)

Vă rog ferbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiţi pe iubitul meu, ce -i veţi spune?... Că sunt bolnavă de dragoste! - (Cantarea Cantarilor 5:8)

Ce are iubitul tău mai mult de cît altul, o, cea mai frumoasă dintre femei? Ce are iubitul tău mai mult de cît altul, de ne rogi aşa de fierbinte? - (Cantarea Cantarilor 5:9)

Iubitul meu este alb şi rumen, osebindu-se din zece mii. (Cantarea Cantarilor 5:10)

Cerul gurii lui este numai dulceaţă şi toată fiinţa lui este plină de farmec. Aşa este iubitul meu, aşa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului! - (Cantarea Cantarilor 5:16)

Unde s'a dus iubitul tău, cea mai frumoasă dintre femei? Încotro a apucat iubitul tău, ca să -l căutăm şi noi împreună cu tine? - (Cantarea Cantarilor 6:1)

Iubitul meu s'a pogorît la grădina lui, la stratul de mirezme, ca să-şi pască turma în grădini, şi să culeagă crini. (Cantarea Cantarilor 6:2)

Eu sunt a iubitului meu şi iubitul meu este al meu; el îşi paşte turma între crini. - (Cantarea Cantarilor 6:3)

Frumoasă eşti, iubito, ca Tirţa, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca nişte oşti supt steagurile lor. (Cantarea Cantarilor 6:4)

Ce frumoasă şi ce plăcută eşti, tu, iubito, în mijlocul desfătărilor! (Cantarea Cantarilor 7:6)

Eu sunt a iubitului meu, şi el doreşte de mine. (Cantarea Cantarilor 7:10)

Vino, Iubitule, haidem să ieşim pe cîmp, să mînem noaptea în sate! (Cantarea Cantarilor 7:11)

Mandragorele îşi răspîndesc mirosul, şi deasupra uşii avem tot felul de roade bune, noi şi vechi, pe cari, pentru tine, Iubitule, le-am păstrat. (Cantarea Cantarilor 7:13)

Cine este aceea, care se suie din pustie, rezemată de iubitul ei şi zicînd: ,,Te-am trezit supt măr; acolo te -a născut mamă-ta, acolo te -a născut şi te -a făcut ea.`` - (Cantarea Cantarilor 8:5)

Vino repede, Iubitule, ca o căprioară sau ca puiul de cerb pe munţii plini de mirozne (Cantarea Cantarilor 8:14)

Voi cînta Prea Iubitului meu, cîntarea Prea Iubitului meu despre via Lui. Prea Iubitul meu avea o vie, pe o cîmpie foarte mănoasă. (Isaia 5:1)

,,Bucuraţi-vă împreună cu Ierusalimul, şi veseliţi-vă cu el, toţi cei ce -l iubiți; împărţiţi şi bucuria cu el, acum, toţi ceice l-aţi plîns, (Isaia 66:10)

,Du-te, şi strigă la urechile cetăţii Ierusalimului: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai cînd erai tînără, de iubirea ta, cînd erai logodită, cînd Mă urmai în pustie, într'un pământ nesămănat. (Ieremia 2:2)

Dar, cum este necredincioasă iubitului său o femeie, aşa Mi-aţi fost necredincioşi voi, casa lui Israel, zice Domnul!`` (Ieremia 3:20)

Le vor întinde în faţa soarelui, în faţa lunii, şi în faţa întregei oştiri a cerurilor, pe cari i-au iubit ei, cărora le-au slujit, pe cari i-au urmat, pe cari i-au căutat şi înaintea cărora s'au închinat. Nu le vor mai strînge, nici nu le vor mai îngropa, şi se vor face gunoi pe pământ. (Ieremia 8:2)

Ce ar putea să facă prea iubitul Meu popor în Casa Mea? Să facă o mulţime de nelegiuiri în ea? Vor îndepărta juruinţele şi carnea sfîntă, răutatea dinaintea ta? Atunci ai putea să te bucuri! (Ieremia 11:15)

,,Mi-am părăsit casa, şi Mi-am lăsat moştenirea, Mi-am dat pe iubita Mea în mîinile vrăjmaşilor ei. (Ieremia 12:7)

,,Domnul mi Se arată de departe: ,Te iubesc cu o iubire vecinică; deaceea îţi păstrez bunătatea Mea! (Ieremia 31:3)

,Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de Mine?` ,Căci cînd vorbesc de el, Îmi aduc aminte cu gingăşie de el, de aceea Îmi arde inima în Mine pentru el, şi voi avea milă negreşit de el, zice Domnul. - (Ieremia 31:20)

de aceea, iată, voi strînge pe toţi ibovnicii cu cari te desmierdai, pe toţi aceia pe cari i-ai iubit şi pe toţi aceia pe cari i-ai urît, da, îi voi strînge împotriva ta din toate părţile, îţi voi desveli goliciunea înaintea lor, şi îţi vor vedea toată goliciunea. (Ezechiel 16:37)

,,Spune casei lui Israel: ,,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: Iată, voi pîngări Locaşul Meu cel sfînt, fala puterii voastre, ce vă e mai scump în ochi, lucrul iubit de voi; şi fiii voştri şi fiicele voastre, pe cari i-aţi lăsat după voi, vor cădea ucişi de sabie. (Ezechiel 24:21)

Tu, însă, fiul omului, în ziua cînd le voi răpi ceeace face tăria lor, bucuria şi fala lor, ce le este scump ochilor şi lucrul iubit de ei, pe fiii şi fiicele lor, (Ezechiel 24:25)

Cînd ai început tu să te rogi, a ieşit cuvîntul, şi eu vin să ţi -l vestesc; căci tu eşti prea iubit şi scump. Ia aminte dar la cuvîntul acesta, şi înţelege vedenia! (Daniel 9:23)

Ascultă această predică

În smerenia Lui, judecata ia fost luată

Domnul Isus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu nu a crezut de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. S-a făcut rob ascultător și nu a făcut nimic de la El însuși.

Accesează

Mergi la toate predicile

Apoi mi -a zis: ,,Daniele, om prea iubit şi scump, fii cu luare aminte la cuvintele, pe cari ţi le voi spune acum, şi stai în picioare în locul unde eşti; căci acum sunt trimes la tine!`` După ce mi -a vorbit astfel, am stătut în picioare tremurînd. (Daniel 10:11)

Apoi mi -a zis: ,,Nu te teme de nimic, om prea iubit! Pace ţie! Fii tare şi cu inimă!`` Şi pe cînd îmi vorbea el, am prins iar puteri, şi am zis: ,,Vorbeşte, domnul meu, căci m'ai întărit.`` (Daniel 10:19)

Domnul mi -a zis: ,,Du-te iarăş, şi iubește o femeie iubită de un ibovnic, şi preacurvă; iubește -o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, cari se îndreaptă spre alţi dumnezei şi cari iubesc turtele de stafide!`` (Osea 3:1)

Nu te bucura Israele, nu te veseli, ca popoarele, pentrucă ai curvit, părăsind pe Domnul, pentru că ai iubit o plată necurată în toate ariile cu grîu! (Osea 9:1)

Toată răutatea lor este la Ghilgal; acolo M'am scîrbit de ei. Din pricina răutăţii faptelor lor, îi voi izgoni din Casa Mea. Nu -i mai pot iubi, toate căpeteniile lor sunt nişte îndărătnici. (Osea 9:15)

Efraim este lovit, rădăcina i s'a uscat; nu mai dau rod; şi chiar dacă au copii, le voi omorî rodul iubit de ei. - (Osea 9:16)

Tu dar, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea şi iubirea, şi nădăjduieşte totdeauna în Dumnezeul tău. (Osea 12:6)

Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat! Căci mînia Mea s'a abătut dela ei! (Osea 14:4)

Urîţi răul şi iubiți binele, faceţi să domnească dreptatea la poarta cetăţii; şi poate că Domnul, Dumnezeul oştirilor, va avea milă de rămăşiţele lui Iosif. (Amos 5:15)

Rade-ţi, taie-ţi părul, din pricina copiilor tăi iubiți; lărgeşte-ţi pleşuvia ca vulturul, căci ei se duc în robie departe de tine! (Mica 1:16)

Voi izgoniţi din casele lor iubite pe femeile poporului Meu, luaţi pentru totdeauna podoaba Mea dela copiii lor. (Mica 2:9)

Şi totuş voi urîţi binele şi iubiți răul, le jupuiţi pielea şi carnea de pe oase! (Mica 3:2)

niciunul să nu gîndească în inima lui rău împotriva aproapelui său, şi nici să nu iubiți jurămîntul strîmb! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc, zice Domnul.`` (Zaharia 8:17)

,,Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ...Postul din luna a patra, postul din luna a cincea, postul din luna a şaptea şi postul din luna a zecea se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie şi de bucurie, în sărbători de voioşie. Dar iubiți adevărul şi pacea!``... (Zaharia 8:19)

,,V'am iubit, zice Domnul! Şi voi ziceţi: ,Cu ce ne-ai iubit?`` Nu este Esau frate cu Iacov? zice Domnul; totuş am iubit pe Iacov, (Maleahi 1:2)

Abonează-te pentru a fii înștiințat despre noi postări

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *