Versetele le puteți găsi navigând în jos!

Accesează resursele noastre

Concepute pe versete Biblice din mai multe tematici

Accesează biblioteca noastră de peste 280 de resurse (predici, articole, broșuri și predici scrise) concepute exclusiv pe versete Biblice. Caută după cuvinte cheie sau filtrează după tematica dorită. Explorează mai multe materiale concepute pe versete biblice din diverse tematici.

Atras de frumusețea caracterului lui Hristos

Articol conceput pe versete Biblice

Întâlnirea cu Hristos este întotdeauna o experiență transformatoare. Citește acest articol pentru a afla despre profunzimea caracterului Domnului Isus, care ne îndeamnă  la o relație mai strânsă cu El.

Accesează acum

Lucrurile lui Dumnezeu, care la inima omului firesc nu s-au suit

Predică audio concepută pe versete Biblice

Asculta această predică care-ți va dezvălui profunzimea planului divin pentru omenire. Află despre modul în care Dumnezeu își revelează Împărăția celor care îl caută cu o inimă curată.

Accesează acum

 

Împărăția lui Dumnezeu, Legile și cetățenii ei

Predică scrisă concepută pe versete Biblice

Această predică scrisa îți oferă o înțelegere clară a principiilor divine și a modului în care putem deveni cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu. Descoperă legile care guvernează Împărăția lui Dumnezeu și învață cum să trăiești conform voii Lui.

Accesează acum

Alte resurse concepute

Pe versete versete Biblice

Frica de Domnul, rolul acesteia in planul lui Dumnezeu

Predica conceputa pe versete Biblice

Asculta aceasta predica pentru a descoperi respectul profund pe care suntem chemati sa-l avem fata de Dumnezeu. Invata cum frica de Domnul nu este o emotie, ci o necesitate in viata autentica de credinta.

Asculta predica acum

 

Rolul uceniciei in planul lui Dumnezeu

Predica scrisa conceputa pe versete Biblice

Citeste aceasta predica scrisa pentru a aprofunda importanta urmarii lui Hristos in viata de zi cu zi. Invata cum ucenicia nu este doar un proces de invatare, ci un angajament profund fata de valorile si invataturile lui Hristos.

Citeste predica pentru a afla

 

Lucrurile din Imparatia lui Dumnezeu

Articol conceput pe versete Biblice

Acest articol îți va revela unele din comorile ascunse ale Imparatiei divine. Afla cum valorile si principiile Imparatiei lui Dumnezeu pot transforma viata ta de zi cu zi.

Acceseaza acum

 

Broșură concepută pe versete Biblice

ROSTUL VIEȚII

La o analiză mai atentă, observăm că aproape nimeni nu se oprește să se întrebe care este adevăratul rost al acestei vieți limitate. De ce îmbătrânim? De ce ne îmbolnăvim și murim? Care este originea morții și cine a stabilit aceste reguli ale vieții?

Multe întrebări se învârt în jurul sensului existenței noastre: Ce rost are să ne naștem, să trăim 70-80 de ani, doar pentru ca totul să se termine la cimitir? Care este scopul acestei scurte vieți pe pământ? Suntem doar consumatori ai timpului? Ce sens are să ne bucurăm de viață, dacă, în cele din urmă, vom muri și vom fi uitați?

Ce scop a avut Dumnezeu când a creat omul? A fost acela ca omul să trăiască doar pentru a muri și a fi uitat? Ce se întâmplă cu sufletul omului după moarte? Este moartea un pas către o altă formă de existență, o tranziție spre altceva?

Citind această broșură, vei putea descoperi în profunzime scopul existenței noastre din perspectiva Sfintelor Scripturi. Descoperă modul în care Dumnezeu poate aduce claritate și direcție vieții noastre.

Broșura Rostul Vieții [PDF]

 

Conține peste

125

versete din Biblie

Descoperă peste

20

tematici Biblice

Bibliotecă digitală

Explorează resursele noastre

Predici

Predici scrise

i

Articole

Resurse

Versete din Biblie despre Noe

Noul Testament

Cum s’a întîmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întîmpla şi la venirea Fiului omului. (Matei 24:37)

În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, cînd mîncau şi beau, se însurau şi se măritau, pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie, (Matei 24:38)

fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, (Luca 3:36)

Ce s’a întîmplat în zilele lui Noe, se va întîmpla la fel şi în zilele Fiului omului: (Luca 17:26)

mîncau, beau, se însurau şi se măritau pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i -a prăpădit pe toţi. (Luca 17:27)

Prin credinţă Noe, cînd a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri cari încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfîntă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a osîndit lumea, şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă. (Evrei 11:7)

Broșură trezire spirituală

Broșură trezire spirituală

La o analiză mai atentă observăm că aproape nimeni nu se oprește să se întrebe care este adevăratul rost al acestei vieți limitate. Ce scop a avut Dumnezeu când a creat omul? A fost acela ca omul să trăiască doar pentru a muri și a fi uitat?

Accesează PDF online

Mergi la biblioteca de resurse

cari fuseseră răzvrătite odinioară, cînd îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, cînd se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt. (1 Petru 3:20)

dacă n’a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, cînd a trimes potopul peste o lume de nelegiuiţi; (2 Petru 2:5)

Vechiul Testament

El i -a pus numele Noe, zicînd: ,,Acesta ne va mîngîia pentru osteneala şi truda mînilor noastre, cari vin din acest pămînt, pe care l -a blestemat Domnul.“ (Geneza 5:29)

După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouă zeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice. (Geneza 5:30)

Noe, la vrîsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet. (Geneza 5:32)

Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. (Geneza 6:8)

Iată cari sînt urmaşii lui Noe. Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu. (Geneza 6:9)

Noe a născut trei fii: Sem, Ham şi Iafet. (Geneza 6:10)

Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: ,,Sfîrşitul oricărei făpturi este hotărît înaintea Mea, fiindcă au umplut pămîntul de silnicie; iată, am să -i nimicesc împreună cu pămîntul. (Geneza 6:13)

Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce -i poruncise Dumnezeu. (Geneza 6:22)

Domnul a zis lui Noe: ,,Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni. (Geneza 7:1)

Noe a făcut tot ce -i poruncise Domnul. (Geneza 7:5)

Noe era de şase sute de ani, cînd a venit potopul pe pămînt. (Geneza 7:6)

Şi Noe a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevastă-sa şi cu nevestele fiilor săi, din pricina apelor potopului. (Geneza 7:7)

au intrat în corabie la Noe, două cîte două, cîte o parte bărbătească şi cîte o parte femeiască, aşa cum poruncise Dumnezeu lui Noe. (Geneza 7:9)

În anul al şasesutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s’au rupt toate izvoarele Adîncului celui mare şi s’au deschis stăvilarele cerurilor. (Geneza 7:11)

În aceeaş zi au intrat în corabie: Noe, Sem, Ham şi Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe şi cele trei neveste ale fiilor lui cu ei: (Geneza 7:13)

Au intrat în corabie la Noe, două cîte două, din orice făptură care are suflare de viaţă. (Geneza 7:15)

Cele cari au intrat, erau cîte o parte bărbătească şi cîte o parte femeiască, din orice făptură, după cum poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi Domnul a închis uşa după el. (Geneza 7:16)

Toate făpturile cari erau pe faţa pămîntului au fost nimicite, dela om pînă la vite, pînă lă tîrîtoare şi pînă la păsările cerului: au fost nimicite de pe pămînt. N’a rămas decît Noe şi ce era cu el în corabie. (Geneza 7:23)

Dumnezeu Şi -a adus aminte de Noe, de toate vieţuitoarele şi de toate vitele cari erau cu el în corabie; şi Dumnezeu a făcut să sufle un vînt pe pămînt, şi apele s’au potolit. (Geneza 8:1)

După patruzeci de zile, Noe a deschis fereastra corăbiei pe care o făcuse. (Geneza 8:6)

Dar porumbelul n’a găsit nici un loc ca să-şi pună piciorul, şi s’a întors la el în corabie, căci erau ape pe toată faţa pămîntului. Noe a întins mîna, l -a luat, şi l -a băgat la el în corabie. (Geneza 8:9)

Porumbelul s’a întors la el spre seară; şi iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curînd. Noe a cunoscut astfel că apele scăzuseră pe pămînt. (Geneza 8:11)

În anul şase sute unu, în luna întîi, în ziua întîi a lunii, apele secaseră pe pămînt. Noe a ridicat învelitoarea corăbiei: s’a uitat, şi iată că faţa pămîntului se uscase. (Geneza 8:13)

Atunci Dumnezeu a vorbit lui Noe, şi i -a zis: (Geneza 8:15)

Şi Noe a ieşit afară cu fiii săi, cu nevastă-sa şi cu nevestele fiilor săi. (Geneza 8:18)

Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate şi din toate păsările curate, şi a adus arderi de tot pe altar. (Geneza 8:20)

Dumnezeu a binecuvîntat pe Noe şi pe fiii săi, şi le -a zis: ,,Creşteţi, înmulţiţi-vă, şi umpleţi pămîntul. (Geneza 9:1)

Dumnezeu a mai vorbit lui Noe şi fiilor lui cari erau cu el, şi a zis: (Geneza 9:8)

Şi Dumnezeu a zis lui Noe: ,,Acesta este semnul legămîntului pe care l-am făcut între Mine şi orice făptură de pe pămînt.“ (Geneza 9:17)

Fiii lui Noe, cari au ieşit din corabie, erau: Sem, Ham şi Iafet: Ham este tatăl lui Canaan. (Geneza 9:18)

Aceştia au fost cei trei fii ai lui Noe, şi din ei s’au răspîndit oameni peste tot pămîntul. (Geneza 9:19)

Noe a început să fie lucrător de pămînt, şi a sădit o vie. (Geneza 9:20)

Noe s’a trezit din ameţeala vinului, şi a aflat ce -i făcuse fiul său cel mai tînăr. (Geneza 9:24)

Noe a trăit, după potop, trei sute cincizeci de ani. (Geneza 9:28)

Toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani; apoi a murit. (Geneza 9:29)

Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet. După potop li s’au născut fii. (Geneza 10:1)

Acestea sînt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Şi din ei au ieşit neamurile cari s’au răspîndit pe pămînt după potop. (Geneza 10:32)

Noe. Sem, Ham şi Iafet. (1 Cronici 1:4)

Şi lucrul acesta va fi pentru Mine ca şi cu apele lui Noe: după cum jurasem că apele lui Noe nu vor mai veni pe pămînt, tot aşa jur că nu Mă voi mai mînia pe tine şi nu te voi mai mustra. (Isaia 54:9)

chiar de ar fi în mijlocul ei aceşti trei oameni: Noe, Daniel şi Iov, ei nu şi-ar mîntui decît sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul, Dumnezeu.“ (Ezechiel 14:14)

şi ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel şi Iov, pe viaţa Mea-zice Domnul, Dumnezeu-că n’ar scăpa nici fii nici fiice, ci numai ei şi-ar mîntui sufletul prin neprihănirea lor.“ (Ezechiel 14:20)

Abonează-te pentru a fii înștiințat despre noi postări

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *